nieuws

DAS dreigt opnieuw terrein te verliezen aan advocaten

Schade

Volgens de Hoge Raad moet het recht op vrije advocaatkeuze zo ruim worden uitgelegd dat ook ontslagprocedures bij het UWV hieronder vallen. Dat staat in een recente uitspraak. Rechtsbijstandverzekeraar DAS denkt daar anders over. Omdat het om Unierecht gaat, kan de Hoge Raad geen definitief oordeel vellen. De zaak ligt nu bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

DAS dreigt opnieuw terrein te verliezen aan advocaten

Datzelfde Hof van Justitie oordeelde in november, in een zaak van een verzekerde tegen DAS, dat een verzekerde zelf mag kiezen welke advocaat hem in een rechtszaak ingeval van een procedure mag bijstaan, ook wanneer geen advocaat verplicht is. DAS paste daarop de polisvoorwaarden aan, maar bleef erbij dat dit niet geldt voor ontslagprocedures bij het UWV. Volgens DAS gaat het in die gevallen niet om een administratieve procedure omdat er geen rechter aan te pas komt en is in de wet bepaald dat verzekerden alléén zelf hun advocaat mogen kiezen als sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Ruime bescherming
De Hoge Raad velde daar op 3 oktober een voorlopig oordeel over en stelt dat het Hof van Justitie met de vrije advocaatkeuze nu juist beoogt dat de belangen van de verzekerden ruim worden beschermd. Dat lijkt niet verenigbaar met de restrictieve uitleg die DAS aan de teksten geeft, vindt de Hoge Raad. Ontslag kan immers verstrekkende gevolgen hebben. “Die brengen mee dat de werknemer belang erbij heeft dat zijn standpunt op adequate wijze ter kennis wordt gebracht van het UWV. Met het oog daarop kan de werknemer redelijkerwijs behoefte hebben aan rechtsbijstand door een advocaat of een andere gekwalificeerde persoon.”

Unierecht
De vragen van de Hoge Raad liggen nu bij de Europese Rechter. De Hoge Raad wil onder andere weten aan de hand van welke kenmerken, feiten en omstandigheden een nationale rechter dient te bepalen of een bepaalde procedure dient te worden aangemerkt als een administratieve procedure.

Reageer op dit artikel