nieuws

Avéro moet schade aan ‘tantra tempel’ toch vergoeden

Schade

Dat de huurder van een bij Avéro verzekerd landgoed er een seksgerelateerde business startte zonder dat de verzekeraar daarvan wist, is weliswaar een risicoverzwarende omstandigheid, maar het verband met de later ontstane brand ontbreekt. Avéro moet daarom gewoon uitkeren, vindt de rechtbank Gelderland in een recent gepubliceerde uitspraak.

Avéro moet schade aan ‘tantra tempel’ toch vergoeden

De gedaagde in de zaak werd in maart 2009 eigenaar van een landgoed dat hij had aangeschaft om het te verhuren. De woonhuisverzekering werd afgesloten via een gevolmachtigd tussenpersoon en ondergebracht bij een pool van verzekeraars waarvan Avéro leader was.

Yurt
Sinds medio 2009 werd het pand verhuurd aan een huurder die zich bezighield met tantra-meditatie en op het landgoed onder de naam ‘Tantra Tempel’ bijeenkomsten organiseerde. “De tempel is in een originele Mongoolse yurt ondergebracht. Daarnaast zijn in het landhuis een royale groepsruimte en een sessieruimte aanwezig. Allemaal gedecoreerd met kleurige sfeervolle oosterse stoffen van brokaat, zijde of satijn”, zo meldt een in de uitspraak opgenomen persbericht.

Brand
Op 18 juli 2012 brandt het op het landgoed gelegen woonhuis grotendeels af. Biesboer expertise brengt een rapport uit. De schade, ruim vijf ton, wordt vergoed. Pas later krijgt Achmea er lucht van dat op het landgoed een seksgerelateerde business werd geëxploiteerd. Avéro beeindigt de dekking en wil haar geld terug. “Er is sprake van een bedrijf en zelfs van een seks- of seksgerelateerd bedrijf en derhalve van risicowijziging. Wanneer de risicowijziging zou zijn gemeld, dan zou Avéro de verzekering, gelet op haar acceptatiebeleid, hebben beëindigd.”

Hobby
De verhuurder stelt dat de huurder van het landgoed, louter in de yurt slechts een hobby uitoefende. Daar gaat de rechter niet in mee. Ook in de woning werden immers tantra-bijeenkomsten georganiseerd en de deelnemers betaalden een aanzienlijke vergoeding. “Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van het bedrijfsmatig verlenen van diensten.” Er is dus sprake van een risicoverzwaring, oordeelt de rechter, en dat had de verhuurder Avero moeten laten weten. Maar, zegt de rechter, het is de vraag wat het gevolg is van dit nalaten.

Niet benadeeld
Volgens de rechter leidt dat nalaten alleen tot verlies van dekking wanneer de verzekeraar dóór het niet melden van de risicowijziging, is benadeeld. Dat baseert de rechter op de tekst van de algemene voorwaarden bij de polis, waarin staat dat een verzekerde het recht op schadevergoeding verliest wanneer een verplichting door hem niet is nagekomen én de verzekeraar daardoor is benadeeld. De rechter: “Wanneer de wijziging van het risico dat de verzekeraar in dekking heeft, op zichzelf al als een benadeling gezien zou moeten worden, is bij iedere niet gemelde risicowijziging sprake van benadeling van de verzekeraar.” Een redelijke uitleg van de voorwaarden, betekent volgens de rechter dat (slechts) sprake is van benadeling van de verzekeraar wanneer de niet gemelde risicoverzwaring heeft geleid tot het evenement dat de schade heeft veroorzaakt.

Dat is hier niet het geval, zegt de rechter. “Integendeel, uit het expertiserapport van Biesboer lijkt eerder te volgen dat de wijziging van de bestemming van het landgoed niet heeft bijgedragen aan de brand.” De vordering van Avéro wordt afgewezen.

Reageer op dit artikel