nieuws

Verbond enthousiast én kritisch over wetsvoorstel afwikkeling massaschade

Schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft positief, maar met kritische kanttekeningen gereageerd op een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Het voorstel voorziet in mogelijkheden voor gedupeerden om collectief via een stichting of vereniging alle soorten schade te verhalen.

Verbond enthousiast én kritisch over wetsvoorstel afwikkeling massaschade

Het Verbond betoogt dat het wetsvoorstel voorziet in een behoefte. “Het lijkt er op dat de wijze van afwikkeling van massaschades zoals in het wetsvoorstel beoogd, efficiënter zal zijn ten aanzien van een besparing van tijd en kosten. Ook geeft het duidelijkheid voor de gedupeerden en/of nabestaanden. Alle zaken worden ondergebracht bij één rechtbank. Dat is een extra waarborg voor efficiënte afwikkeling en kan een goede basis bieden voor opbouw en borging van kennis”, schrijft de branchevereniging.

Het Verbond ziet ook voordelen voor verzekeraars die onnodige individuele procedures kunnen voorkomen en rechtsbijstandverzekeraars die conflicten via een collectieve actie en dus lagere kosten kunnen afhandelen.

Kanttekeningen
Het Verbond heeft evenwel ook enkele kanttekeningen die het bij het wetsvoorstel wil plaatsen. “Zo schept de regeling in beginsel alleen gebondenheid voor de aangesproken rechtspersoon en blijft steeds de ruime mogelijkheid bestaan voor gedupeerden om op individuele basis te claimen. Voorts ontbreekt de mogelijkheid van hoger beroep tegen de door de rechtbank vastgestelde schadevergoeding en ontbreekt het overgangsrecht.”

Reageer op dit artikel