nieuws

Strijd om exclusiviteit ‘condoompolis’ gaat voort

Schade

Strijd om exclusiviteit ‘condoompolis’ gaat voort

De strijd om de exclusiviteit van de zogenoemde ‘condoompolis’ gaat nog altijd voort. Assurantietussenpersoon To Concept heeft voor het Gerechtshof in Den Bosch opnieuw schadevergoeding van zorgverzekeraar CZ geëist. Het Hof zegt in een uitspraak deze week dat To Concept gelegenheid krijgt om extra informatie aan te leveren waaruit blijkt dat het omzet is misgelopen.

De condoompolis, een concept voor een goedkope studentenverzekering, werd in 2005 bedacht door platform Studenten.net en assurantiekantoor To Concept. Bij het afsluiten van de verzekering kregen studenten een gratis soa-test en honderd gratis condooms.
Zorgverzekeraar CZ werd aangetrokken als uitvoerder. De verzekeraar zette vervolgens in december 2005 zelf een Jongerenpolis in de markt met dezelfde dekking en eveneens inclusief gratis condooms. In mei 2006 berichtte CZ dat 150.000 maal de Jongerenpolis is afgesloten en 5.500 maal een Studentenpolis via To Concept.

Provisie
Volgens To Concept schond CZ met deze actie afspraken over exclusiviteit en is het bedrijf provisie misgelopen doordat studenten zich rechtstreeks wendden tot CZ in plaats van Studenten.net. Een kort geding mocht niet baten. Daarop volgde een bodemprocedure. De rechtbank stelde dat To Concept géén exclusiviteit toekwam ten aanzien van het marketingconcept.

Hoger beroep
To Concept gaf niet op en ging in hoger beroep. Volgens het kantoor is er wel degelijk sprake van exclusiviteit. In een email aan CZ (die in de uitspraak is opgenomen) is immers aangegeven dat To Concept exclusiviteit nastreeft. CZ heeft de inhoud van die mail niet betwist, zegt To Concept. Het Gerechtshof vindt dat argument te mager. Als er al exclusiviteit zou zijn afgesproken, dan zouden er afspraken moeten liggen over reikwijdte, duur en strekking. Het Hof: “Het had op de weg van To Concept gelegen de door haar gewenste exclusiviteit expliciet naar reikwijdte te specificeren en hierover concrete afspraken met CZ te maken, vooral vanwege de vergaande gebondenheid die exclusiviteit voor CZ zou hebben doen ontstaan.”

Webmodule
Met het argument van exclusiviteit komt To Concept dus niet ver. Wat het Hof nog wel nader wil bekijken is de webmodule die CZ zou aanleveren om de aanmeldingen via Studenten.net te faciliteren. To Concept zegt dat CZ op 2 december 2005 deze webmodule zou leveren, maar dat de module pas eind december 2005 beschikbaar was en niet voldeed. De mobiliteit van verzekerden was in december 2005 en januari 2006 hoog, vooral door de ontstane mediahype rondom de Studentenpolis. To Concept is derhalve veel klanten misgelopen.

Aantonen
CZ heeft weersproken dat overeengekomen is dat zij op 2 december 2005 een webmodule zou leveren. Van een fatale termijn voor levering is geen sprake geweest. CZ is ook nimmer door To Concept in gebreke gesteld, zegt CZ. Het Hof geeft To Concept tot medio september de tijd om aan te tonen dat er een afspraak was over de precieze levering van de webmodule. Maar, overweegt het Hof, ook als blijkt dat geen concrete datum is afgesproken, had CZ moeten begrijpen dat eind december wel erg laat was. “CZ miskent daarmee de bij de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel spelende tijdslijn en het financiële belang dat To Concept had bij een tijdige, op de publiciteit generende campagnes aansluitende inwerkingzetting”, aldus het Hof die de beslissing aanhoudt en de zaak naar de rol verwijst.
Wordt vervolgd.

Reageer op dit artikel