nieuws

Reaal zag frequente brandjes in meterkast te snel aan voor opzet

Schade

Het Haagse gerechtshof zegt in hoger beroep dat Reaal wel degelijk de schade aan een woonhuis moet vergoeden die ontstond na brand in de meterkast. Omdat er in één maand tijd drie brandjes waren in de meterkast, was er volgens de verzekeraar sprake van opzet. Maar dat acht het Hof niet bewezen.

Reaal zag frequente brandjes in meterkast te snel aan voor opzet

Het gaat in de zaak om de eigenaar van een woonhuis met een opstal en woonhuisverzekering bij Reaal. De tussenpersoon is Kok Assurantiën, gevolmachtigd agent van Reaal. Op 1 juli 2010 ontstaat er brand in de meterkast. Reaal voldoet de schade via Kok. Op 12 juli 2010 stuurt Kok een brief naar de klant en meldt dat de verzekering per 12 september 2010 zal worden opgezegd omdat het schadeverloop zich te ongunstig ontwikkelt: er zijn al drie brandschades geweest door kortsluiting en bovendien een fikse waterschade.

Opnieuw brand
Op 22 juli ontstaat er echter opnieuw brand in de meterkast. Alle aansluitingen worden geonctroleerd. Op 8 augustus ontstaat er wéér brand. De schade is dusdanig dat de woning onbewoonbaar is geworden. Reaal laat onderzoek doen naar de drie laatste branden. De technisch onderzoeker van I-TEK vindt geen elektrische oorzaak en stelt dat ‘uitsluitend het opzettelijk bijbrengen van vuur in de hoger gesitueerde delen van de verdeelinrichtingen de oorzaak kan zijn geweest’ ook al treft hij geen sporen van brandstichting aan. Ook de klant schakelt een onderzoeksbureau in. Efectis zegt dat niet uit te sluiten is dat de branden een technische oorzaak hebben gehad en dat de conclusie van brandstichting misplaatst is. Reaal laat een tweede onderzoek doen. Ook Biesboer exptertise zegt dat drie branden binnen 38 dagen zonder verklaarbare technische oorzaak wel te wijten moeten zijn aan opzet.

Tunnelvisie
De rechtbank geeft Reaal gelijk. Maar de klant gaat in hoger beroep. Volgens hem gaat de rechtbank ten onrechte mee in de tunnelvisie van de door Reaal ingeschakelde deskundigen ‘door uit het enkele feit dat er in korte tijd meer branden zijn geweest, de conclusie te trekken dat de branden dan wel geen technische oorzaak zullen hebben gehad.’

Hof
Het Hof geeft de klant gelijk en zegt het volgende: “Uit de rapportages blijkt niet wat de oorzaak is geweest van de branden. Slechts omdat bij visuele inspectie van de diverse onderdelen van de meterkast geen ‘elektrische oorzaak’ kon worden aangetoond, wees I-TEK brandstichting als oorzaak van de branden aan. Dit ondanks het feit dat geen resten van brandversnellende middelen konden worden aangetoond en evenmin andere sporen van brandstichting zijn aangetroffen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet goed in te zien waarom brandstichting daarmee niet op dezelfde gronden als een elektrotechnische oorzaak, geëlimineerd was als hypothetische brandoorzaak.”

Het Hof stelt dat brandstichting niet bewezen is en veroordeelt Reaal tot betaling van een bedrag van € 140.893. Ook moet Reaal de melding over de klant verwijderen uit het Centraal Informatiesysteem van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.

Reageer op dit artikel