nieuws

‘Reaal discrimineert vrouw bij vergoeding letselschade’

Schade

Reaal mag de letselschadevergoeding voor jonge vrouwen niet anders berekenen dan voor jonge mannen. Dat is namelijk discriminatie. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens gisteren geoordeeld. Reaal zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de uitspraak.

‘Reaal discrimineert vrouw bij vergoeding letselschade’

In de zaak waarin het College voor de Rechten van de Mens zegt dat Reaal discrimineert, ging de verzekeraar er bij de letselschadeberekening vanuit dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 27e tot haar 37e niet zou werken en daarna parttime zou werken. Dit leidde tot een flink lager schadebedrag.

Vorig jaar deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in deze zaak en stelde dat het redelijk is te veronderstellen dat de vrouw kinderen zou krijgen en tien jaar niet zou werken. Ook stelde de PvdA begint dit jaar Kamervragen over deze kwestie.

Volgens het College is het “hoogst onwaarschijnlijk dat Reaal dezelfde uitgangspunten ook toepast op mannen. Het gebruik van verschillende uitgangspunten voor mannen en vrouwen heeft aanzienlijke consequenties voor de hoogte van het schadebedrag.” En dit “onderscheid op grond van geslacht is aan te merken als discriminatie en dus in Nederland verboden.”
Het College gaat een dringend beroep doen op de verzekeringsbranche om voor mannen en vrouwen gelijke uitgangspunten te hanteren.

De advocaat in deze zaak, Haagrecht Advocaten, is blij met het positieve oordeel van het College en “onderzoekt op dit moment alternatieve mogelijkheden, waaronder mediation,” om het geschil met Reaal te beslechten. Mocht dit niet tot een positief resultaat leiden, zal de advocaat alsnog in hoger beroep gaan.

Nieuws-update 20-08-2014, 17.00 uur met reactie Reaal

Eerste reactie van Reaal op de uitspraak van het College: “In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat we waar mogelijk proberen de individuele situatie recht te doen en waar dat niet mogelijk is de meer algemene trends te hanteren. Daarbij worden onafhankelijke statistieken gebruikt, in lijn met de rechtspraak. Man/vrouw verschillen spelen daarbij een rol. Dit heeft als doel om slachtoffers zo veel mogelijk individueel schadeloos te stellen.”

De verzekeraar meldt dat zij proberen om “op constructieve wijze te komen tot een passende schadevergoeding.”

Daarnaast geeft de verzekeraar aan dat het gebruik van de statistieken over de man/vrouw-verschillen voor de bepaling van de letselschadevergoeding niet alleen voor Reaal geldt, maar dat het al langer onderwerp van gesprek binnen de branche is.

De verzekeraar geeft tot slot aan het advies van het College voor de Rechten van de Mens nader te bestuderen.

Reageer op dit artikel