nieuws

Paard Urona kan tussenpersoon drie ton kosten

Schade

Equine Risk, een in paardenverzekeringen gespecialiseerde tussenpersoon hangt een claim van drie ton boven het hoofd. De rechtbank Zeeland West-Brabant zegt dat de tussenpersoon zijn zorgplicht heeft verzaakt door voor de klant in plaats van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een particuliere verzekering af te sluiten.

Paard Urona kan tussenpersoon drie ton kosten

Het gaat in de zaak om De Esdoorn, een onderneming in organisatie- en managementtrainingen, met één bestuurder. Het bedrijf schaft in juli 2008 een paard aan (Urona) met als doel het in te zetten voor managementtrainingen. Equine Risk, een assurantietussenpersoon gespecialiseerd in paardenverzekeringen, wordt benaderd voor de verzekering. Via de telefoon wordt een voorlopige dekkingsnotitie opgemaakt. Op deze notitie staat zowel de naam van de Esdoorn als de naam van de bestuurder vermeld. Daarna volgt een brief met een aanvraagformulier. Daarop staat dat de bestuurder eigenaar is van het paard. Er wordt een verzekering voor het paard bij ASR afgesloten. Op het polisblad staan als verzekeringnemer vermeld: Esdoorn BCI/mw. [naam bestuurder].

Ongeval
Op 16 september 2009 raakt de bestuurder gewond bij een ongeval veroorzaakt door het paard. Ze stelt de Esdoorn aansprakelijk. ASR meldt dat de schade niet is gedekt. De Esdoorn stelt dat Equine Risk een verkeerde verzekering heeft afgesloten. De Esdoorn betoogt dat dat uit het polisblad niet was op te maken, nu dat de naam van de Esdoorn vermeldde. “Gelet hierop was dan ook niet op te maken dat de verzekering geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar een particuliere verzekering betrof op grond waarvan schade van een werknemer van de Esdoorn door een ongeval door toedoen van het paard niet zou worden gedekt”, aldus de klant.

Rechter
Equine en de Esdoorn bakkeleien over de eerste contactmomenten en hetgeen toen is besproken. De Esdoorn stelt dat in het eerste telefoontje is gezegd dat het paard op naam van de Esdoorn verzekerd moest worden. De rechter concludeert dat vast staat dat in de telefoonnotitie bij het vakje ‘achternaam’ de naam van de Esdoorn staat vermeld. “Daarmee staat vast dat Equine Risk bekend was met het bestaan van de Esdoorn. Dit gegeven op zichzelf vormde afdoende aanleiding om hierover nadere informatie in te winnen, te meer nu het gaat om een nieuwe klant.” Equine Risk had moeten informeren naar het doel van de verzekering en de mogelijke rol en hoedanigheid van de Esdoorn bij eventueel te sluiten verzekeringen. “Naar maatstaven van zorgvuldigheid heeft Equine Risk op basis van de inhoud van een enkel telefoongesprek niet zonder meer mogen aannemen dat slechts een privé verzekering werd beoogd”, aldus de rechter.

Actieve rol
Hij vervolgt: “Tot de adviestaak behoort immers een actieve rol en een informatie-inwinverplichting van de assurantietussenpersoon teneinde ontbrekende gegevens te achterhalen en de juistheid respectievelijk volledigheid van in zijn bezit zijnde gegevens te controleren ter vermijding van het risico dat een cliënt een verkeerde verzekering afsluit. Ook in de fase waarin mutaties op een formulier worden aangebracht alsmede in de fase ná de totstandkoming van de verzekering dient een zorgvuldig handelend en bekwaam assurantietussenpersoon zich te vergewissen van de juiste informatie.”

De rechter stelt dat Equine Risk de geleden schade moet vergoeden. De Esdoorn vordert een bedrag van € 300.000 bij wijze van voorschot op de geleden schade. De rechter vindt dat de precieze schade in een schadestaatprocedure moet worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel