nieuws

Minister steunt Verbond in aanpak fraude autoschadeherstel

Schade

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ondersteunt de maatregelen die de branche neemt tegen de omvangrijke fraude in de autoschadeherstelbranche, zolang deze ‘binnen de wettelijke kaders passen en proportioneel’ zijn. “Dit betekent bijvoorbeeld dat ze geen aantasting van de privacy mogen veroorzaken”, aldus Opstelten die ook het Convenant aanpak Verzekeringsfraude in herinnering roept.

Minister steunt Verbond in aanpak fraude autoschadeherstel

Dat zegt Opstelten in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Berndsen-Jansen en Van Veldhoven over de omvangrijke fraude bij autoschadeherstellers naar aanleiding van het rapport ‘Blik op blikschadeherstel’, waarmee het Verbond op 19 juni naar buiten kwam. Bij meer dan 10% van de autoreparaties in de ongestuurde schadestroom blijkt sprake te zijn van fraude.

Privacy
Ivo Opstelten zegt de maatregelen die de branche neemt te ondersteunen zolang deze binnen de wettelijke kaders passen en proportioneel zijn. “Dit betekent bijvoorbeeld dat ze geen aantasting van de privacy mogen veroorzaken.” Opstelten doelt met dit laatste op de plannen van het Verbond van Verzekeraars om periodieke controles c.q. audits op reparaties uit te voeren en incidenten met schadeherstelbedrijven systematisch te registreren.

Convenant
De minister roept verder het in 2011 opgestelde‘Convenant aanpak verzekeringsfraude’ in herinnering. Dat is gesloten tussen Verbond, Nationale Politie en Openbaar Ministerie. Er staat in dat bij de aanpak van verzekeringsfraude preventie voorop staat en dat verzekeraars primair zelf verantwoordelijk zijn voor de (civielrechtelijke) afhandeling van fraudegevallen. Een eventuele aangifte wordt in beginsel alleen – aanvullend – door verzekeraars gedaan wanneer sprake is van een concreet fraudevermoeden binnen één van de door de verzekeringsbranche zelf benoemde thema’s. Voor de periode 2014-2015 zijn recentelijk nieuwe thema’s benoemd waaronder fraude door dienstverleners bij autoschadeherstel. Politie en OM hebben voor het doen van aangifte vaste contactpersonen voor verzekeringsfraude aangewezen. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars heeft hierbij een intermediairfunctie, aldus Opstelten.

Reageer op dit artikel