nieuws

Gemoedsbezwaarden rijden zonder autoverzekering

Schade

Minister Stef Blok zei onlangs dat gemoedsbezwaarden geen steun of hulp krijgen wanneer zij geen Nationale Hypotheek Garantie kunnen krijgen, omdat zij vanuit geloofsovertuiging een overlijdensrisicoverzekering weigeren. Autoverzekering.com zocht uit hoe gemoedsbezwaarden wel mogen rijden zonder autoverzekering.

Gemoedsbezwaarden rijden zonder autoverzekering

Wanneer je vanuit je geloofsovertuiging bezwaar hebt tegen elke vorm van verzekering, kun je in Nederland ontheffing aanvragen van de verplichte verzekeringen, waaronder bijvoorbeeld de autoverzekering en zorgverzekering. Gemoedsbezwaarden weigeren een verzekering af te sluiten, omdat zij geloven dat het leven in handen van God is en als Hij besluit dat het leven afgelopen is, dien je je daarbij neer te leggen.

Ontheffing
Gemoedsbezwaarden kunnen daarom een ontheffing van de premieplicht aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zo’n ontheffing wordt alleen verleend wanneer je ook daadwerkelijk elke vorm van verzekering weigert. Bovendien moeten de mensen met wie je samenwoont ook gemoedsbezwaard zijn.

100 euro
Wat betreft de autoverzekering is er een aparte regeling voor gemoedsbezwaarden. Ze kunnen de premieplicht afkopen bij het Waarborgfonds voor ongeveer 100 euro per jaar. Wanneer een gemoedsbezwaarde een ongeluk veroorzaakt, waardoor de schade niet verhaald kan worden op een autoverzekering, kan deze schade betaald worden vanuit het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds zal vervolgens de kosten van de aangerichte schade weer verhalen op de gemoedsbezwaarde die het ongeluk heeft veroorzaakt.

Het Waarborgfonds is er dus om ervoor te zorgen dat het slachtoffer niet onnodig lang op vergoeding moet wachten, maar de kosten dienen uiteindelijk door de veroorzaker van het ongeluk te worden betaald.

Meebetalen
Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door bijdragen van Nederlandse motorrijtuigenverzekeraars. Een gedeelte van de premie van alle WA-verzekeringen voor motorrijtuigen wordt afgedragen aan het Waarborgfonds. Dat betekent dat alle autobestuurders meebetalen aan het risico dat gemoedsbezwaarden dragen.

Er waren in 2012 zo´n 12.500 geregistreerde gemoedsbezwaarden in Nederland. En er zijn zo´n 5.000 voertuigen die dus onverzekerd en met een ontheffing vanwege gemoedsbezwaren rondrijden.

Reageer op dit artikel