nieuws

Veel overstappers voor WGA naar UWV verwacht

Schade

Mercer verwacht dat zo’n 13.000 bedrijven in 2015 overstappen van hun WGA-verzekeraar naar het UWV als het kabinet niet ingrijpt. “De UWV-premie is veel te laag,” waarschuwt Leo Bil van Mercer.

Veel overstappers voor WGA naar UWV verwacht

Leo Bil, principal consultant bij Mercer: “Het gekozen systeem in de wetgeving zorgt ervoor dat de werkgever, ongeachte de hoogte van zijn schade, terug kan keren naar de publieke verzekering (UWV) tegen de minimumpremie. Omdat de UWV-premie veel lager is dan bij een private verzekeraar (0,12% versus circa 0,7%), verwachten we dat veel werkgevers die keuze maken.”

In april uitte het Verbond van Verzekeraars ook al haar zorgen over de minimumpremie. De concurrentiepositie van verzekeraars komt volgens het Verbond van Verzekeraars onder druk te staan doordat UWV verplicht is om mensen die hun WGA-risico willen verzekeren een minimumpremie te bieden, ongeacht hun risico.

Veel bedrijven besloten in 2012 om zich privaat te gaan verzekeren, omdat private verzekeraars toen voordeliger waren dan het UWV. Hun driejarig contract loopt dit jaar ten einde. Inmiddels is gebleken dat de schade voor verzekeraars zwaar tegenviel. Volgens Mercer gaan de WGA-verzekeraars de premies verhogen.

Consultantsorganisatie Mercer verwacht dat bedrijven minder investeren in het voorkomen van WGA-uitval: “Bedrijven die zich nu verzekeren via een verzekeraar weten dat hun premie later daalt als ze uitval voorkomen. Bij de UWV-route geldt dat niet, want de premie is al laag en dus is er geen prikkel om uitval te voorkomen. Doodzonde, want die private benadering is veel effectiever gebleken dan het re-integreren zoals het UWV dat doet. Het UWV presteert zwaar onvoldoende bij het re-integreren. Daardoor zal die premie snel stijgen.”

Om de problemen te ondervangen, is het volgens Mercer goed wanneer bedrijven die zich verzekeren via het UWV, een premie gaan betalen die beter past bij de risico’s. Bil: “Op basis van een gemiddelde premie kunnen bedrijven een afweging maken: blijf ik eigen risico dragen en neem ik maatregelen om uitval te voorkomen, of laat ik me verzekeren via het publieke bestel, met een hoge rekening als gevolg.”

Lagere instroom naar WGA
Uit een analyse door onderzoeksbureau Astri tussen Acture, private uitvoerder voor de WGA, en UWV bleek eerder dit jaar al, dat de private uitvoerder een veel lagere instroom naar de WGA heeft dan het UWV.

Reageer op dit artikel