nieuws

Kamervragen over fraude bij autoschadeherstellers

Schade

D66-Kamerleden Berndsen-Jansen en Van Veldhoven hebben schriftelijk Kamervragen aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu gesteld over de omvangrijke fraude bij autoschadehersteller. Aanleiding hiervoor is het rapport ‘Blik op blikschadeherstel’, waarmee het Verbond van Verzekeraars 19 juni naar buiten kwam.

Kamervragen over fraude bij autoschadeherstellers

Het Verbond van Verzekeraars heeft in samenwerking met acht verzekeraars een steekproef gedaan bij autoschadeherstellers. Uit de steekproef is gebleken dat bij meer dan 10% van de autoreparaties in de ongestuurde schadestroom sprake is van fraude. Het Verbond vond de uitkomsten “schokkend en onacceptabel” en roept de autoschadeherstelbranche op maatregelen te nemen.

Kamervragen
Op basis van het rapport van het Verbond vragen de D66-Kamerleden Berndsen-Jansen en Van Veldhoven de ministers te reageren op de volgende vragen:

  • Wat gaan de ministeries doen met de oproep van het Verbond om autoschadeherstelbranche om maatregelen te nemen tegen de omvangrijke fraude?
  • Steunt u de plannen van het Verbond van Verzekeraars om periodieke controles c.q. audits op reparaties uit te voeren en incidenten met schadeherstelbedrijven systematisch te registreren? Zo nee, waarom niet?
  • Wat vindt u van het voornemen van het Verbond van Verzekeraars om standaard een kopie van de oorspronkelijke calculatie naar de voertuigeigenaar te sturen zodat autobezitters misstanden ook zelf kunnen signaleren en bij hun verzekeraar aan de bel trekken over dubieuze herstellers? Ziet u meer mogelijkheden om autobezitters, mede gelet op de eigen veiligheid als gebruiker van het voertuig, te helpen bij signalering van mogelijke fraude bij schadeherstel?
  • Indien de autoschadeherstelbranche er zelf niet in slaagt het structurele fraudeprobleem op te lossen, bent u dan bereid in te grijpen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  • Op welke manier gaan het Openbaar Ministerie en de politie invulling en uitvoering geven aan ‘fraude door herstelbedrijven’ als aangiftethema 2014-2015 en welke doelstelling vindt u dat hiermee in 2015 moet worden behaald?

 

Reageer op dit artikel