nieuws

IG&H: Consument sluit financieel product steeds sneller af via internet

Schade

Klanten stappen bij hun zoektocht naar financiële producten sneller dan voorzien over op internet. Uit het jaarlijkse Trendonderzoek van adviesbureau IG&H blijkt dat digitaal advies versnelt, zo schrijft het bureau in de am van afgelopen week. Het aantal adviseurs zal daardoor fors afnemen.

IG&H: Consument sluit financieel product steeds sneller af via internet

De weg is vrij voor een ‘digitale doorbraak’, schrijft IG&H in de am van afgelopen vrijdag. Het adviesbureau grijpt terug op de uitkomsten van het recent uitgevoerde jaarlijkse IG&H Trendonderzoek dat inzicht geeft in klantgedrag en -keuzes in distributie en advies. Hierin geeft 80% van de ondervraagden aan zich voor schadeverzekeringen online te oriënteren en schaft 45% vervolgens ook online het product aan.

Voorbij
De tijd van online kijken en offline kopen lijkt daarmee definitief voorbij, meldt IG&H. En het beeld blijft niet beperkt tot de schademarkt. Ook bij levensverzekeringen oriënteert ruim driekwart van de consumenten zich online en sluit 39% daar ook af, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2013. Eenzelfde ontwikkeling is inmiddels zichtbaar bij kleinzakelijke klanten. In de schademarkt geeft bijvoorbeeld bijna de helft aan zich online te oriënteren en sluit 22% vervolgens ook online af.

Meer self service
Ook de markt voor financieel advies beweegt zichtbaar verder richting digitalisering en zelfwerkzaamheid. Consumenten en bedrijven spreken daarbij een duidelijke voorkeur uit voor meer (online) self-service: evenals in 2013 geeft grofweg de helft van de ondervraagden aan meer zelf te willen doen in het adviestraject, primair om daarmee de kosten te kunnen drukken. Worden verschillende opties met ieder een eigen prijskaartje voorgelegd, dan kiest zo’n 30% van de consumenten voor de goedkoopste optie van een volledig digitaal advies, terwijl gemiddeld 10% van de consumenten kiest om het volledige adviestraject met een fysieke adviseur te doorlopen.

Markt krimpt
Door de geschetste verschuiving naar sterk gedigitaliseerd advies en toegenomen zelfwerkzaamheid krimpt de markt voor particulier advies/beheer tot 2020 gestaag: van €1,6 miljard omzet in 2012 resteert anno 2014 krap €1,2 mld en is in 2020 waarschijnlijk nog slechts zo’n € 0,5 mld over. Het volledig ‘all-inclusive’ fysieke adviestraject, nu nog de standaard, is in 2020 daarbij een zeldzaamheid, aldus IG&H.

Terugloop
Sinds 2010 liep het aantal fysieke locaties – van banken, verzekeraars en adviseurs – al terug van 15.000 naar zo’n 11.400 nu. De prognose is dat tussen nu en 2020 dit aantal nog eens daalt met 40% tot 50%. IG&H: “Daarnaast verandert de functie van fysieke locaties sterk: advies en verkoop maken steeds meer plaats voor marketing, merkbeleving en service”.

Conclusie
IG&H trekt als conclusie: “Partijen die in hun businessmodel afhankelijk zijn van particulier advies & bemiddeling en/of van fysieke distributie wacht een forse transformatie uitdaging.”

Reageer op dit artikel