nieuws

Concordia de Keizer ruziet met vertrokken personeel

Schade

Concordia de Keizer ruziet met vertrokken personeel

De Nederlandse vestiging van de Engelse Howden Broking Group heeft last van een concurrentiebeding waar fusiebedrijf Concordia de Keizer hun managing director aan houdt. De Nederlandse vestiging werd vorig jaar opgericht door ex-Concordianen die niet blij waren met de fusie. Er loopt nu een 

juridische procedure. Inzet van de strijd is de geldigheid van het concurrentiebeding. Ook is er geharrewar over een email van Concordia de Keizer die reputatieschade zou hebben veroorzaakt.

Hof Den Haag oordeelde vorige week in hoger beroep op kort geding dat het concurrentiebeding wel geldt, maar minder ruim moet worden uitgelegd dan Concordia de Keizer aanneemt. Het Hof geeft hiermee slechts een voorlopig oordeel, want er loopt nog een bodemprocedure waarin het geschil nader wordt onderzocht.

Functie
Met het samengaan van Concordia Holland en De Keizer ontstond in 2012 een bedrijf van honderd medewerkers. Niet iedereen voelde zich er thuis en vorige zomer richtten ex-Concordianen voor Howden een nieuw Nederlands kantoor op het terrein van marine en liability op, met aan het roer Jan Oosterom, voorheen chief operations officer bij Concordia de Keizer. Oosterom wordt nu door zijn ex-werkgever gehouden aan het concurrentiebeding dat in 2005 met hem werd gesloten toen hij startte als Senior Sluiter Marine Hull. Zijn functie veranderde echter naar die van directeur Marine en Varia, Directeur Schadeverzekeringen en tot slot Chief Operations Officer van de fusieorganisatie, zonder dat een nieuw concurrentiebeding werd afgesproken.

Verzacht
Het Hof Den Haag vindt dat het concurrentiebeding als gevolg van de functiewijzigingen aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken, “aangezien de beperkingen die daaruit voortvloeien het voor hem als gevolg van die functiewijzigingen beduidend moeilijker maakten om een nieuwe baan te vinden op een vergelijkbaar niveau”. Volgens het Hof betekent dat niet dat het concurrentiebeding in zijn geheel zijn gelding heeft verloren, maar dat het alleen in stand blijft voor zover dit Oosterom verbiedt om “zélf zakelijke contacten te onderhouden met marine-verzekerden van Concordia waarvoor hij destijds zélf en rechtstreeks werkzaamheden heeft verricht”. Het Hof verzacht daarmee het oordeel van rechtbank Rotterdam die in kort geding het concurrentiebeding ruimer uitlegde. Bij de rechtbank Rotterdam loopt ook de bodemprocedure.

Rectificatie
Na het vertrek van de medewerkers naar Howden kreeg het personeel van Concordia de Keizer een email van het directieteam waarin stond dat hun vertrokken collega’s ongeoorloofd bedrijfskritische informatie zouden hebben ontvreemd. De rechtbank Rotterdam heeft, eveneens in kort geding, de directie opgedragen deze mail te rectificeren. Dat is inmiddels gebeurd.

Reageer op dit artikel