nieuws

Verbond: ‘Neem contact op met rechtsbijstandverzekeraar’

Schade

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een reactie op de collectieve procedure van Stichting Rechtsbijstandclaim laten weten dat consumenten die menen recht te hebben op een tegemoetkoming in advocaatskosten zich kunnen melden bij hun rechtsbijstandverzekeraar.

Verbond: ‘Neem contact op met rechtsbijstandverzekeraar’

Het Verbond reageert daarmee op het plan van de stichting om een gezamenlijke procedure te beginnen tegen de verzekeraars. Initiatiefnemer Jan-Hein Strop meent dat consumenten die de laatste twintig jaar zelf moesten betalen voor een eigen advocaat recht hebben op een vergoeding. Hij beroept zich hierbij op een uitspraak van vorig jaar november van het Europees Hof van Justitie, dat bepaalde dat de vrije advocaatkeuze niet beperkt kon worden door de verzekeraar.

Interpretatie
De gedupeerden worden door het Verbond verzocht contact op te nemen met hun verzekeraar. “Dan moet wel duidelijk zijn dat een verzekerde zelf een (vrije) advocaat in de arm heeft genomen voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure na vergeefs beroep door de verzekeraar”, schrijft de brancheorganisatie. “De betreffende rechtsbijstandverzekeraar zal alle gevallen vervolgens individueel beoordelen.”

Het Verbond voegt daaraan toe dat de verzekeraars tot de uitspraak van het Europees Hof wel handelden volgens de interpretatie van de wet zoals ie toen was. Die handelswijze is nu aangepast, schrijft het Verbond: “Nu in november 2013 het Europees hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan die deze richtlijn anders interpreteert, is een nieuwe situatie ontstaan. Rechtsbijstandverzekeraars hebben deze uitspraak uiteraard meteen toegepast.”

Reageer op dit artikel