nieuws

Tuchtraad: ‘Unigarant heeft goede naam verzekeringsbedrijf geschaad’

Schade

De Tuchtraad Financiële Dienstverlening vindt de reclame-uiting waarin Unigarant haar watersportverzekering een ‘waterdichte verzekering’ noemt, niet verenigbaar met de wijze waarop schade door een aanvaring in de polisvoorwaarden is geregeld. De verzekeraar heeft daarmee ‘de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad’. Op de overige zes van de zeven punten heeft de tuchtraad de klacht ongegrond verklaard.

Tuchtraad: ‘Unigarant heeft goede naam verzekeringsbedrijf geschaad’

De Tuchtraad zegt dat in de bekende casus rondom het zeilschip Bolocan. Deze zaak is inmiddels bij de Ombudsman, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de rechtbank Assen geweest en uiteindelijk uitgemond in een schikking.

Schade
Unigarant had de schade van bijna € 25.000 aan het zeilschip, die ontstond door een aanvaring met de Hollandse brug, afgewezen. Er was volgens de verzekeraar geen sprake van een plotseling van buitenkomend voorval zoals de voorwaarden voorschrijven. Ook zou de stuurman van het schip onvoldoende maatregelen hebben getroffen om de ‘aanmerkelijke kans op aanzienlijke schade’ te voorkomen.

Waterdicht
In haar uitingen presenteert Unigarant de verzekering echter als waterdicht en meldt onder meer dat schade door aanvaringen is verzekerd. Volgens de Tuchtraad wordt daarmee een voorstelling van zaken gegeven die niet verenigbaar is met de polisvoorwaarden. De Tuchtraad oordeelt dat Unigarant de goede naam van het verzekeringsbedrijf op dit punt heeft geschaad en in strijd heeft gehandeld met de Gedragscode Verzekeraars. Omdat de verzekeraar deze onduidelijkheid erkent en inmiddels is overgegaan tot het aanpassen van de polisvoorwaarden, ziet de Tuchtraad geen aanleiding om te adviseren tot het opleggen van een maatregel.

Beleid
De Tuchtraad vindt verder dat het tot het vrije beleid van de verzekeraar behoort om de omvang en inhoud van de polisdekking vast te stellen. “Een verzekeraar dient in zijn reclame-uitingen echter geen verkeerde voorstelling van zaken te geven.”

De Tuchtraad Assurantiën bestaat sinds 1 januari 2008 en toetst klachten op basis van de bindende zelfregulering van het Verbond. Als een klacht gegrond is, wordt de uitspraak van de Tuchtraad voorgelegd aan het bestuur van het Verbond. Het Verbondsbestuur beslist welke sanctie hieraan wordt verbonden. Sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot ontheffing van het lidmaatschap van het Verbond.

Reageer op dit artikel