nieuws

Schade door onverzekerde automobilisten blijft dalen

Schade

Schade door onverzekerde automobilisten blijft dalen

Het aantal keren dat een onverzekerd motorvoertuig was betrokken bij een schadegeval is in 2013 met 10% gedaald tot 1464 schades. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Waarborgfonds Motorverkeer over 2013.

Volgens het Waarborg is de daling een gevolg van het vergroten van de pakkans van mensen die onverzekerd met een motorvoertuig rondrijden. “Het Waarborgfonds vindt het van groot belang dat het aantal onverzekerde voertuigen verder wordt teruggedrongen”, schrijft het fonds. “De door onverzekerden veroorzaakte schade wordt immers gedragen door de autoverzekeraars via hun bijdrage aan het Waarborgfonds en daarmee door de premiebetalers. Daarom dringen wij er bij overheid en andere partijen op aan om de handhavingsinspanningen onverminderd voort te zetten.”

Claims
Het totaal aantal behandelde claims in 2013 was 47.472, met een totaal aan betaalde schade van € 58 mln. Het aantal claims daalde daarmee met 2% ten opzichte van een jaar eerder, het betaalde bedrag met 1,7%. Van alle schades werd 45.527 veroorzaakt door onbekend gebleven voertuigen.

Reageer op dit artikel