nieuws

Zorgen Verbond om WGA

Schade

Zorgen Verbond om WGA

Het Verbond van Verzekeraars voorziet problemen door de invoering van WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De concurrentiepositie van verzekeraars komt volgens het Verbond onder druk te staan doordat het UWV verplicht is mensen die hun WGA-arbeidsongeschiktheidsrisico willen verzekeren een minimumpremie te bieden, ongeacht hun risicoprofiel.

“De minimumpremie leidt volgens het Verbond tot een verstoring van de concurrentie tussen publiek en privaat op oneigenlijke gronden”, schrijft de brancheorganisatie. Het aantal eigenrisicodragers is fors gedaald, omdat achtduizend werkgevers terugkeerden naar het UWV, terwijl slechts minder dan driehonderd eigenrisicodrager werden. De oorzaak hiervoor zou de minimumpremie zijn, schrijft het Verbond.

Maar de lopende uitkeringen, voor rekening van een verzekeraar, tellen niet mee voor het UWV. Het Verbond: “Een werknemer die in 2014 arbeidsongeschikt raakt, wordt vervolgens pas in 2018 meegenomen in de premie. Hierdoor kunnen werkgevers wiens medewerkers gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geraakt, de uitkeringen voor deze medewerkers bij de private verzekeraar achterlaten en voor een minimale premie terugkeren naar het UWV.”

Reageer op dit artikel