nieuws

De Goudse ziet toekomst in mkb-markt

Schade

De Goudse heeft 2013 afgesloten met een positief resultaat van € 40,9 miljoen. Dit in tegenstelling tot 2012, toen er een negatief resultaat was van min € 17,4 mln door met name de WGA-eigenrisicoverzekeringsportefeuille.

De Goudse ziet toekomst in mkb-markt

De totale omzet van ondernemersverzekeraar De Goudse nam af tot € 621 mln (2012: € 728 mln.). Het premie-inkomen kwam uit op € 521 mln (2012: € 583 mln) en de solvabiliteit is in 2013 gestegen naar 203% (2012: 178%).

De Goudse ziet veel perspectief in de mkb-markt. Bestuursvoorzitter Michel Lamie van De Goudse: Lamie: “Het aandeel zakelijke verzekeringen in onze productie bedraagt inmiddels zo’n 80% en wij zetten in op verdere groei in de mkb-markt.”

Leven

Door een sterke sturing op kosten en efficiency realiseerde het Levenbedrijf – ondanks het afgenomen premie-inkomen – een positief resultaat. Dankzij het resultaat van de verzuimportefeuille leverde het Inkomensbedrijf ook een positieve bijdrage.

Schade

Grote brandschades en de stormschade in het vierde kwartaal zorgden voor een negatief resultaat van de particuliere schadeportefeuille.

Premie-inkomen

Het premie-inkomen van De Goudse daalde in 2013 met 10% ten opzichte van 2012. Bij het Schadebedrijf zorgden de verkoop van de activiteiten in Scandinavië en bijsturing in met name de grootzakelijke WGA-portefeuille voor een daling van de premie-inkomsten. Bij expat- en reisverzekeringen, verzuimverzekeringen onder Goudse label en bij De Zeeuwse werd een stijging van het premie-inkomen gerealiseerd.

Het volledige jaarverslag is beschikbaar op de website van De Goudse.

Reageer op dit artikel