nieuws

Volmachten verdringen beurstekening in zakelijke markt

Schade

Volmachten verdringen beurstekening in zakelijke markt

Hoewel de VNAB streeft naar het openstellen van een nieuwe beursvloer in ons land, verschuift de verzekering van zakelijke risico’s steeds meer naar 100%-tekening en volmachten. Dat stelde voorzitter Rolf van der Wal afgelopen week bij de nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van de beursvereniging.

Ook in de coassurantiemarkt zullen partijen zich moeten bezinnen op hun meerwaarde, aldus Van der Wal. "Zoals al enige tijd zichtbaar is, zal de focus van de makelaar verschuiven van de inkoop- naar de adviesrol." Anderzijds zullen verzekeraars steeds meer puur risicodrager worden.
Die andere rollen zorgen ook voor een verschuiving op inkoopgebied: "Er worden meer en meer posten voor 100% getekend. Daarnaast zien we een verschuiving van beurstekening naar volmachten en pools volgens het coassurantieprincipe en lijken de grenzen tussen deze verzekeringsvormen meer en meer te vervagen."
Solidariteit
Volgens Van der Wal staat het solidariteitsprincipe onder druk in de markt: "Voor het behoud van een sterke Nederlandse markt voor zakelijke verzekeringen is ‘solidariteit’ van partijen noodzakelijk. Slechte of minder goede  oplossingen als gevolg van handelen uit consensus (poldermodel) kunnen we ons als markt niet meer permitteren!"

Reageer op dit artikel