nieuws

Rechtbank: Reaal mocht slachtoffer niet volgen en filmen

Schade

Reaal moet de resultaten van een persoonlijk onderzoek naar de handel en wandel van een (deels) arbeidsongeschikte vrouw buiten beschouwing laten. De verzekeraar had de informatie ook op een andere manier kunnen verkrijgen en heeft daarmee de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek overtreden. Dat zegt rechtbank Amsterdam begin deze maand.

Rechtbank: Reaal mocht slachtoffer niet volgen en filmen

Reaal mag de uitkomsten van het persoonlijke onderzoek niet gebruiken bij de schaderegeling, zo oordeelt rechtbank Amsterdam. Het gaat in de letselschadezaak om een vrouw die in 2004 een verkeersongeval krijgt wanneer zij als passagier in een auto zit die wordt aangereden door een bij Reaal verzekerd bestelbusje. Zij werkt op dat moment 40 uur. Begin 2007 meldt zij zich ziek. Geleidelijk gaat ze weer aan het werk. Medio 2008 wordt zij in een reorganisatie boventallig verklaard. Ze weigert in 2009 een aangeboden baan en meldt zich opnieuw ziek. Neurologisch onderzoek volgt met als uitkomst een whiplash like injury. Ook heeft de vrouw een scala aan klachten en beperkingen. Zij geeft aan dat zij nauwelijks belastbaar is en zowel ’s morgens als ’s middags deels in bed doorbrengt. Zij heeft een laptop waarop zij in bed de krant kan lezen, haar e-mails kan zien en als het haar lukt deze te beantwoorden. Zij wendt haar energie aan om ‘er te zijn’ als haar zoontje thuis is en daarnaast doet zij nauwelijks iets.
Filmen
In september 2010 geeft Reaal een onderzoeksbureau opdracht om een persoonlijk onderzoek naar de vrouw te verrichten. Dat start met feitenonderzoek. Uit deskresearch blijkt dat de vrouw actief is op forums, blogs schrijft en een actiever sociaal leven leidt dan zij zelf verklaart. De verzekeraar vindt dat meer onderzoek nodig is: observeren, volgen en filmen. Naar voren komt dat de vrouw verschillende activiteiten onderneemt waaronder het meerdere malen brengen en halen van haar kind naar en van school, het op verschillende dagen winkelen en spullen kopen, het aanwezig zijn als een begeleider van schoolkinderen bij een ijsbaan en het sporten in een sportschool. “Betrokkene is daarbij meerdere malen waargenomen terwijl ze gevulde tassen bij zich droeg”, aldus het rapport.

Oordeel
De vrouw vindt dat de bevindingen van het onderzoeksbureau niet in beschouwing moeten worden genomen. Dat is de rechtbank Amsterdam met haar eens. Gewezen wordt op de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond. Daarin staat dat een persoonlijk onderzoek kan worden ingesteld als het feitenonderzoek onvoldoende uitsluitsel geeft of wanneer er twijfel is over juistheid of volledigheid van de resultaten van het feitenonderzoek. Volgens de rechtbank is dat hier niet aan de orde. Uit het feitenonderzoek bleek immers niet dat de vrouw activiteiten verrichtte die zij op grond van de door haar genoemde klachten niet aankon. Ook had Reaal de vrouw simpelweg om opheldering kunnen vragen in plaats van meteen tot observatie over te gaan. Conclusie: onrechtmatig verkregen bewijs.

Reageer op dit artikel