nieuws

NIVRE scherpt toelatings- en opleidingseisen aan

Schade

NIVRE scherpt toelatings- en opleidingseisen aan

De beroeps- en brancheorganisatie van experts NIVRE voert dit jaar nieuwe toelatingseisen voor het NIVRE-register in. Ook zijn er nieuwe eisen voor de verplichte basisopleidingen zodat deze voortaan voor alle branchegroepen gelijk zijn. Daarmee komt een einde aan de situatie waarbij de verschillende branchebesturen tot op zekere hoogte zelf hun beleid op dit vlak konden bepalen.

De basisopleiding – verzekeringskennis, onderzoeks- en sociale vaardigheden en ‘(schriftelijke) communicatie –  wordt voor alle branchegroepen uitgebreid met de opleiding ‘Ethiek’. Een andere nieuwe toelatingseis is dat kandidaten vóór  inschrijving ook een ‘normenformulier’ moeten ondertekenen, waarin zij verklaren  in hun werk integer en respectvol te zullen handelen en hun beroep naar eer en geweten uit te oefenen. Eenmaal lid moeten alle ingeschrevenen dit formulier jaarlijks onderteken. Ook komt er een overzichtelijker en eerlijker waarderingssysteem voor permanente educatie op basis van aantoonbare studie-uren.
Actieplan
Het NIVRE presenteerde de plannen in het ‘NIVRE Actieplan 2014-2015’. De beroeps- en brancheorganisatie wil onder meer de titel Register-Expert opwaarderen en politiek en belangenorganisaties meer bekend maken met het  NIVRE. "De samenleving is aan verandering onderhevig en daarmee ook de markten waarin de ingeschrevenen in het NIVRE-register opereren, aldus voorzitter Peter van Es. "Het spelersveld verandert, maar ook de eisen die opdrachtgevers aan hen stellen, de wet- en regelgeving en het opkomend consumentisme."
Van Es wijst op de ontwikkeling van NIVRE sinds de start in 1991: van 300 schade-experts in de branches Brand-ATV en Scheepvaart naar inmiddels meer dan 1.800 ingeschrevenen verdeeld over een tiental branches. "Deze (…) groei en verbreding maakte in samenhang met de veranderende marktwensen een herijking wenselijk op onze positie, doelstellingen en missie. "We hebben onze focus tot dusver te weinig ‘naar buiten’ gericht en de voordelen van het NIVRE, het kwaliteitsregister en de ingeschrevenen  -oftewel onze meerwaarde – niet in voldoende mate voor het voetlicht gebracht", erkent Van Es.
Verplicht seminar
Daarom krijgt de beroeps- en brancheorganisatie onder meer een nieuwe website en een digitaal platform voor de onderlinge communicatie tussen allerlei te benoemen groeperingen binnen het NIVRE. Daarnaast komt er jaarlijks één verplicht seminar: het ene jaar op het gebied van ethiek, het andere jaar op het vlak van communicatie. Daarnaast wordt van de verschillende branchegroepen gevraagd om in de komende twee jaar minimaal twee seminars te organiseren over nieuwe ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.

Reageer op dit artikel