nieuws

Intermediair draait op voor schade door onverzekerd rijden

Schade

Intermediair draait op voor schade door onverzekerd rijden

Een bemiddelaar kan niet zomaar een opzegging van een autoverzekering doorgeven aan de verzekeraar, zonder daarbij nadere informatie in te winnen bij de klant en deze te wijzen op de risico’s van onverzekerd autorijden. Dat benadrukt klachteninstituut Kifid in een recente uitspraak, die intermediairbedrijf Financiële Raadgevers Lingestroom uit Gorinchem een schadevergoeding van ruim € 1.600 kost.

De klaagster zegt op 19 januari 2012 haar WA-polis per direct op; de verzekeraar bevestigt om 10.30 uur aan Lingestroom dat de opzegging is ontvangen en dat de verzekering is beëindigd. Lingestroom stuurt direct een royementsverklaring.
Drie uur later veroorzaakt de vrouw een aanrijding. De verzekeraar vergoedt de schade, maar vordert de uitkering terug bij de klaagster, omdat zij ten tijde van de aanrijding niet meer verzekerd was. Per 1 februari sluit de vrouw via een ander intermediair een nieuwe autoverzekering.
Zorgplicht
De vrouw vordert vervolgens vergoeding van het bedrag van € 1.611,94 dat de aangereden persoon aan schade heeft geleden. Zij vindt dat Lingestroom is tekortgeschoten in de zorgplicht door de verzekering op 19 januari per direct te beëindigen.
De geschillencommissie stelt vast dat de echtgenoot van de klaagster op die dag de verzekering rechtsgeldig telefonisch heeft opgezegd. Maar de commissie wijst tevens op de zorgplicht van de assurantietussenpersoon. Die gaat verder dan "het enkel en alleen als doorgeefluik fungeren voor consument". Lingestroom heeft toegegeven dat het verzoek om de polis per direct te beëindigen zonder verdere vragen te stellen is doorgegeven aan de verzekeraar. De commissie vindt die werkwijze onjuist: "Aangeslotene had consument moeten wijzen op de risico’s van het per direct opzeggen van een wettelijk verplichte WAM-verzekering, met name vanwege de verstrekkende consequentie dat consument na instemming van de verzekeraar per direct onverzekerd zou zijn terwijl er een wettelijke verzekeringsplicht bestond. De commissie gaat ervan uit dat consument niet onverzekerd was gaan rijden indien aangeslotene had gevraagd of de auto intussen elders verzekerd was ofwel niet meer in het bezit van consument was."
Lingestroom is daarom tekortgeschoten in het nakomen van de zorgplicht.
Lees hier de volledige Kifid-uitspraak

Reageer op dit artikel