nieuws

DAS past polisvoorwaarden aan na uitspraak Europees Hof van Justitie

Schade

Rechtsbijstandverzekeraar DAS past de polisvoorwaarden aan naar aanleiding van de recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de uitleg van de vrije advocaatkeuze. DAS benadrukt overigens dat de huidige polisvoorwaarden niet in strijd zijn met de uitspraak die het hof in november deed.

DAS past polisvoorwaarden aan na uitspraak Europees Hof van Justitie

De wijziging van de polisvoorwaarden heeft als doel de gevolgen van kostenstijgingen als gevolg van de uitspraak van het EU-hof voor verzekerden zo veel mogelijk te beperken. "Onze tussenpersonen ontvangen uitgebreide informatie daarover in januari. We gaan de uitleg in onze polisvoorwaarden over de vrije advocaatkeuze daarnaast duidelijker verwoorden. DAS hecht eraan dat verzekerden weten dat zij in geval van een procedure zich ook kunnen laten bijstaan door een externe rechtshulpverlener. Dat willen we nog duidelijker vermelden. Dit gebeurt tegelijkertijd met de geplande wijziging van de polisvoorwaarden", aldus woordvoerder Marianne den Boef.

Oncontroleerbaar
Op de website Legaldutch.nl is de conclusie van advocaat-generaal Jaap Spier gepubliceerd. Hij heeft vorige week in zijn conclusie, bedoeld als advies aan de Hoge Raad, aangegeven dat de door DAS bij het EU-hof aangevoerde cijfers oncontroleerbaar, niet onderbouwd en niet plausibel zijn. "DAS ontkent dat stellig. Uit onderzoek in Nederland en in Europa blijkt dat behandeling door advocaten drie tot zes keer duurder is dan behandeling door interne juristen", aldus Den Boef. "Een advocaat is per uur minstens 30% duurder dan een rechtsbijstandjurist. Dat komt door de BTW die wordt berekend én door winstmarges van de advocatuur. In de praktijk blijkt dit percentage vaak veel hoger dan 30% vanwege de hoge uurtarieven die advocaten in Nederland nog steeds in rekening brengen", zegt Den Boef.
Kostenstijging
Spier zegt in zijn conclusie ook: "Ik acht het aannemelijk dat de kosten en daarmee allicht de premies zullen stijgen. Maar over de mate waarin dat het geval zou kunnen zijn, tast ik in het duister."
"DAS en de AG zijn het over dat punt dus wel degelijk eens: de kosten zullen stijgen, maar in welke mate, dat is ook voor DAS lastig te voorspellen. Dat heeft DAS ook juist betoogd bij het  EU-hof", stelt Den Boef. "Opvallend is dat de AG het alleen heeft over de kosten terwijl het EU-hof dat punt niet relevant achtte. De uitspraak van het hof betekent voor DAS wel degelijk dat de kosten aanzienlijk stijgen en dat zonder maatregelen de premies voor de rechtsbijstandverzekering omhoog zouden moeten gaan."
DAS wil deze premiestijging voorkomen en bereidt daarom wijzigingen voor in de polisvoorwaarden die dat voorkomen. De uitspraak van het hof levert voor die maatregelen voldoende aanknopingspunten.
 
Het Europese Hof van Justitie oordeelde in november dat een verzekerde zelf mag kiezen welke advocaat hem in een rechtszaak ingeval van een procedure bijstaat. De Hoge Raad had het in Luxemburg gevestigde hof om een uitspraak gevraagd in een zaak tussen DAS en een verzekerde. Binnenkort zal de Hoge Raad zelf uitspraak doen in de zaak; de conclusie van de advocaat-generaal – die vaak wordt overgenomen door het hoogste rechtsorgaan van ons land – strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, dat DAS in het gelijk had gesteld.

Reageer op dit artikel