nieuws

Bavam verhoogt BAV-premie met 5%

Schade

Bavam verhoogt BAV-premie met 5%

De premieverhoging met 5% is het gevolg van het aanpassen van de minimaal verzekerde bedragen op de BAV-polis voor assurantiebemiddelaars aan het Europese indexcijfer voor consumentenprijzen.

De aanpassing betekent dat de minimaal te verzekeren bedragen per 1 januari met 11,65%  zijn verhoogd (tot € 1.250.618 euro per gebeurtenis en € 1.875.927 euro per jaar). "Voor deassurantiebemiddelaars met een lagere dekking, hebben we de premie met 5% moeten verhogen", zegt Florie Keuning, teamleider acceptatie Zakelijk. "De verhoging geldt dus niet voor alleassurantiebemiddelaars, maar alleen voor diegenen die een lagere dekking hadden dan minimaal vereist." Bij de eerstvolgende naverrekening en/of polismutatie wordt de premieverhoging in rekening gebracht.
Met een publicatie in de Staatscourant kondigde minister Dijsselbloem van Financiën op 17 december aan dat de minimaal te verzekeren bedragen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering per 1 januari 2014 moesten worden aangepast aan het Europese indexcijfer consumentenprijzen.

Reageer op dit artikel