nieuws

VNAB streeft naar nieuw onderkomen voor assurantiebeurs

Schade

De VNAB wil de beursvloer terugbrengen in de coassurantiemarkt. Dat is onderdeel van de strategische plannen van de assurantiebeursvereniging, die tijdens de algemene ledenvergadering zijn goedgekeurd. Momenteel wordt onderzocht of zo’n marktbreed onderkomen haalbaar is. Geplande locatie is Rotterdam.

VNAB streeft naar nieuw onderkomen voor assurantiebeurs

Het strategisch beleidsplan voor de komende vier jaar voorziet in een herijking van de rol van de VNAB in de markt, vernieuwde doelstellingen en een nieuwe missie. De vereniging moet "dé brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt" worden. "De VNAB heeft ambitieuze plannen en wil binnen drie jaar uitgroeien tot dé toonaangevende partij in Nederland en tot de top drie in Europa voor verzekeringsoplossingen voor de zakelijke markt.”
Dat moet vorm krijgen door de leden kennis en opleiding te bieden, hen te ondersteunen in hun relatie met de klant en "een actief stakeholderbeleid te voeren (in afstemming met Adfiz en het Verbond)".
Uitbreiding
Binnenkort wordt het bureau van de VNAB uitgebreid met drie medewerkers op het gebied van juridische zaken, ledenservice en marketing & communicatie. "Daarnaast onderzoeken wij onder meer de haalbaarheid van de komst van een nieuw, marktbreed en multifunctioneel onderkomen (Dutch Insurance Exchange House) in Rotterdam en wil de VNAB de samenwerking met universiteiten (leerstoel) en opleidingspartners intensiveren." Daarnaast moet in 2017 de omzet die via het elektronische e-ABS-systeem zijn verdubbeld.
Als gevolg van de plannen wordt de contributie van de aangesloten leden verhoogd.
De Nederlandse verzekeringsmarkt kende vierhonderd jaar lang coassurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam. Die fysieke marktplaatsen werden zo’n tien jaar geleden gesloopt (zie foto) met het oog op de verdergaande digitalisering.
 

Reageer op dit artikel