nieuws

‘Restitutiepolis keert niet altijd 100% uit’

Schade

‘Restitutiepolis keert niet altijd 100% uit’

Volgens financiële vergelijkingssite Geld.nl weten consumenten die in 2014 kiezen voor een restitutiebasisverzekering in veel gevallen niet wat zij precies vergoed krijgen wanneer ze in dat jaar naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. "Het kan dus zomaar zijn dat je een deel van de kosten toch zelf moeten betalen, ook al heb je een restitutiepolis", zegt Sieto de Vries van Geld.nl.

Een restitutiepolis dekt niet altijd volledig de genoten zorg, ook al is een verzekerde vrij om zelf zijn zorgaanbieder te kiezen. De Vries: "Restitutiepolissen staan bekend om de vrije zorgkeuze. Verzekerden gaan er vanuit dat ze de volledige kosten vergoed krijgen, en in veel gevallen is dat ook zo. Maar dat neemt niet weg dat verzekeraars duidelijkheid moeten verschaffen over de vergoeding die klanten ontvangen wanneer ze voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder kiezen. De vergoeding die een restitutieverzekering biedt, hangt af van de soort zorg. Gaat het om zorg waarvoor een wettelijk vastgesteld maximumtarief geldt, dan krijg je de zorgkosten tot maximaal dit tarief vergoed. Voor sommige zorg is er echter geen wettelijk maximumtarief. Verzekeraars vergoeden dan een ‘marktconform tarief’. Dat is meestal het gemiddeld tarief voor de behandeling bij zorgaanbieders met wie de verzekeraar wel een contract heeft. Hoe hoog dit bedrag is, is voor de consument echter niet inzichtelijk."
‘We keren 99% gewoon uit’
Een rondgang door Geld.nl langs de zorgverzekeraars leert dat op dit moment CZ de enige grote zorgverzekeraar is die een lijst met tarieven voor 2014 op haar website heeft gepubliceerd. "Menzis publiceert deze tarieven naar eigen zeggen ‘binnenkort’, maar noemt geen exacte datum. Achmea zegt op haar beurt de tarievenlijst op 31 december te publiceren, op het moment dat alle contracten rond zijn en het gemiddelde gecontracteerde tarief bekend is. VGZ daarentegen geeft aan geen tarievenlijst te publiceren. De verzekeraar beweert dat vrijwel alle nota’s bij hen afgehandeld worden en dat er geen noodzaak is om een apart overzicht openbaar te maken. Ook ONVZ maakt geen lijst openbaar met daarin de tarieven voor 2014", aldus Geld.nl. ONVZ zegt alleen ‘exorbitant hoge bedragen’ die niet reëel zijn, niet geheel te vergoeden. "In 99 procent van de gevallen komen we er uit en krijgt de klant de kosten vergoed", aldus een woordvoerder van ONVZ tegenover Geld.nl.

Reageer op dit artikel