nieuws

Hoogervorst trots op ‘zijn’ zorgstelsel

Schade

Hoogervorst trots op ‘zijn’ zorgstelsel

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft het eerste exemplaar van het ONVZ-boek ‘Vijf jaar Het Beste Zorgidee’ in ontvangst genomen. In het jubileumboek geeft ook oud-minister Hans Hoogervorst, grondlegger van het huidige zorgstelsel, zijn visie op de gezondheidszorg: "Het Nederlandse zorgstelsel is een van de mooiste systemen ter wereld. Daar ben ik, zeven jaar na de invoering, best trots op."

Het stelsel biedt volgens Hoogervorst ‘goede sociale bescherming’ en er zijn volgens hem marktprikkels die ervoor zorgen dat zorgverzekeraars er wat van maken. "Dat levert ons al met al een uitstekend stelsel op", aldus Hoogervorst.
De winnaars
De zorginnovatiewedstrijd is een initiatief van zorgverzekeraar ONVZ. Naast diverse interviews geeft het boek een overzicht van de ideeën die de afgelopen jaren door consumenten en zorgprofessionals werden bedacht om de zorg beter en goedkoper te maken. Winnende ideeën worden inmiddels al in de praktijk toegepast. Zo loopt in negen apotheken een proef met het opnieuw verstrekken van medicijnen die naar de apotheek worden teruggebracht, het winnende idee uit 2011. Het Beste Zorgidee 2013 is dit jaar gewonnen door Nienke Spaan en Christi Kuiper met hun idee voor een mitella-T-shirt. Tjarko Rookmaker kreeg de vakprijs voor zijn idee om ex-studenten hun studieschuld te laten aflossen door sociale zorgdiensten te leveren. Het idee van Rookmaker sluit aan bij de visie van het kabinet voor de participatiesamenleving.

Reageer op dit artikel