nieuws

Dijksma trekt € 9 mln uit voor brede weersverzekering

Schade

Dijksma trekt € 9 mln uit voor brede weersverzekering

Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma zal de subsidieregeling voor de brede weersverzekering continueren. In een brief aan de Tweede Kamer waarin ze haar plannen uiteenzet voor de nationale implementatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) stelt Dijksma in totaal € 9 mln te willen uittrekken voor de subsidiëring van deze verzekering: €2 mln aan EU-cofinanciering aangevuld met €7 mln rijksmiddelen.

"De agrarische ondernemer neemt zelf verantwoordelijkheid door al dan niet te kiezen voor een brede weersverzekering", aldus de staatssecretaris. "Het betreft een privaat verzekeringsinstrument dat wordt ondersteund door een subsidiepercentage op de verzekeringspremie. Het doel van deze steun is om uiteindelijk te komen tot een instrument dat in de markt functioneert."
Het Verbond van Verzekeraars is blij met het besluit, maar vindt wel dat een brede weersverzekering uiteindelijk ook zonder subsidie moet kunnen bestaan. "Maar op dit moment is deze markt nog in ontwikkeling. Tot enkele jaren terug sprong de overheid incidenteel bij, bijvoorbeeld na extreme neerslag of onverwachte vorst. De agrarische sector leert nu zelf dit risico te dragen. Verzekeringen kunnen een onderdeel zijn van dat risicomanagement. Het zou zonde zijn geweest, om in deze fase van die leercurve de subsidieregeling al te staken."
Op woensdag 18 december zal in de Tweede Kamer nog worden gedebatteerd over de keuzes van de staatssecretaris.

Reageer op dit artikel