nieuws

CNV stapt uit cao-overleg met VHD

Schade

CNV stapt uit cao-overleg met VHD

CNV Dienstenbond is uit de onderhandelingen gestapt die de vakorganisaties momenteel voeren met de directie van alarmcentrale VHD in Deventer. Enerzijds is er bij de nog aanwezige CNV-leden geen draagvlak voor de voorgestelde ‘verslechteringen’ in de arbeidsvoorwaarden. Anderzijds is er bij de VHD blijkbaar ook geen draagvlak voor deze vakorganisatie zelf: het ledental is de laatste jaren zodanig teruggelopen dat het onder de minimumgrens is gekomen die de CNV stelt om een cao te sluiten.

“De directie van VHD heeft aan CNV Dienstenbond aangegeven dat het nog steeds niet goed gaat met het bedrijf. Zij willen een cao sluiten met duidelijke verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden. Wij hebben dit besproken met enkele leden van de OR en per mail voorgelegd aan de leden. Hieruit bleek overduidelijk, dat er net als vorig jaar geen draagvlak voor was”, aldus CNV Dienstenbond.
Unie
De VHD-directie is nu alleen nog met De Unie in onderhandeling over een nieuwe cao, bevestigt directeur Peter Varenkamp. “Gisteren (maandag) is er met vakbond De Unie gesproken over de status van de cao die op 1 oktober is afgelopen en door ons is opgezegd. Met De Unie is overeengekomen dat de huidige cao ongewijzigd  verlengd gaat worden tot 1 februari 2014. In de tussentijd zullen VHD en De Unie overleggen over verdere verlenging en onder welke condities.”
Meedenken
Wens van VHD is  volgens Varenkamp om een betere aansluiting te krijgen met de huidige marktomstandigheden en bijvoorbeeld de gewijzigde inzichten over pensioenen. “De Unie heeft aangegeven mee te willen denken, maar wel onder de voorwaarde dat voor een eventuele bijstelling van arbeidsvoorwaarden er een ruim draagvlak onder het personeel en de Unieleden aanwezig moet zijn. CNV Dienstenbond heeft zich vanwege het geringe ledenaantal teruggetrokken als cao overlegpartner.”
Prognoses
Varenkamp ontkent dat het niet goed gaat met zijn bedrijf: “Het bedrijf ontwikkelt zich beter dan de prognoses van 2012 en 2013. Dat houdt niet in dat VHD niet voortdurend op zoek is naar beheersing van de kosten en marktconformiteit. Onderwerpen die op de agenda staan zijn bijvoorbeeld de pensioenregeling en de onregelmatigheidstoeslagen.”

Reageer op dit artikel