nieuws

Aon heeft overstromingsrisico’s in kaart gebracht

Schade

Aon heeft overstromingsrisico’s in kaart gebracht

Hoewel overstromingsrisico’s in ons land momenteel nog nauwelijks verzekerbaar zijn, heeft Impact Forecasting, het expertisecentrum van herverzekeringsmakelaar Aon Benfield, toch een catastrofemodel voor Nederlandse overstromingen ontwikkeld. “Voor het eerst zijn hiermee de financiële gevolgen van overstromingsschade in Nederland aan bezittingen en voertuigen in kaart gebracht en gemodelleerd”, aldus Aon.

Verzekeraars vragen zich volgens de assurantiemakelaar sinds kort af hoe zij Nederlanders en het Nederlandse bedrijfsleven zouden kunnen ondersteunen bij overstromingsschade. De beschikbaarheid van een  catastrofemodel is daarbij essentieel, omdat het verzekeraars in staat stelt in te schatten of de premies hoog genoeg zijn om rendabele verzekeringen in de markt te zetten en zichzelf optimaal te herverzekeren.
Volgens Aon-ceo Bob Reichenfeld maakt het nu ontwikkelde catastrofemodel het voor verzekeraars mogelijk om de onzekerheid van verschillende aspecten van het overstromingsrisico te kwantificeren. “Door het nieuwe overstromingsmodel krijgen zij een beter beeld van de mogelijke financiële gevolgen bij een optimistische, realistische of pessimistische inschatting van het overstromingsrisico.”
Gradaties
Het catastrofemodel is ontwikkeld in samenwerking met HKV, een Nederlands onderzoeks- en adviesbureau, en Deltares, een instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water, ondergrond en infrastructuur. Het model geeft drie gradaties voor de waarschijnlijkheid per dijkgebied dat er een overstroming plaatsvindt en biedt tevens de mogelijkheid de efficiëntie van verschillende evacuatiemodellen van voertuigen te beoordelen.
Landbouwkassen
Naast landbouwgrond is ook grond voor woningbouw, kantoren en industrieën die mogelijk risico lopen nader bekeken. “Het is met het model bijvoorbeeld mogelijk om na te gaan hoe goed diverse gebouwen tegen overstroming bestand zijn. Denk daarbij ook aan minder gebruikelijke gebouwen zoals landbouwkassen”, aldus Reichenfeld. “Dit stelt verzekeraars tevens in staat om verschillende stakeholders te laten zien dat zij het risico werkelijk beheersen en begrijpen.”

Reageer op dit artikel