nieuws

VNAB Award 2013 voor Peter Hartman

Schade

VNAB Award 2013 voor Peter Hartman

Peter Hartman, managing director Innovation bij Aon Risk Solutions, heeft de VNAB Award 2013 ontvangen uit handen van voorzitter Rolf van der Wal. Met deze prijs, die dit jaar voor de tiende maal is uitgereikt, wil de belangenorganisatie voor de grootzakelijke verzekeringsmarkt Hartman onderscheiden voor de wijze waarop hij zich jarenlang heeft ingezet voor de co-assurantiemarkt.

De overhandiging van de karaf met inscriptie vond plaats tijdens het jaarlijkse marktdiner van de VNAB. Voorzitter Van der Wal informeerde de circa 250 aanwezigen over de in gang gezette herijking van de strategie van de brancheorganisatie. “Daarbij kijken we kritisch naar onszelf en onze omgeving en zoeken we naar een goed evenwicht terzake van de realisering van de doelstellingen die partijen, verzekeraars, makelaars en daarbij niet te vergeten, de eindklanten hebben. Dit alles in goed overleg en in afstemming met klantenorganisaties, het Verbond en Adfiz”, aldus Van der Wal. 
Opiniërend
De VNAB heeft de ambitie heeft om maatregelen te nemen voor het beter functioneren van de markt en e-ABS, marktontwikkelingen en belemmeringen te agenderen, opiniërend te zijn op gemeenschappelijke thema’s, kennispartner te zijn voor de leden, een actief reputatiebeleid te voeren en voor goede contacten te zorgen met jonge professionals, waaronder Young Insurance.
Met het oog op de te volgen koers heeft de VNAB inmiddels in een aantal bijeenkomsten een groot aantal leden geraadpleegd en hierover gesproken met de Raad van Advies en het Verbond van Verzekeraars, terwijl binnenkort een gesprek met Adfiz op de agenda staat. De nieuwe strategie zal op 10 december worden voorgelegd aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering in Amsterdam.

Reageer op dit artikel