nieuws

Verzekeraars willen helpen bij stelselvernieuwing rechtsbijstand

Schade

“Toegang tot het recht is een essentieel onderdeel van iedere rechtsstaat. Het is aan de politiek om een besluit te nemen over de verdere toekomst voor de gefinancierde rechtshulp. De rechtsbijstandverzekeraars bieden onze expertise aan en kunnen hierin een rol spelen.” Marc van Erven, CEO van Arag en voorzitter van de afdelingscommissie Rechtsbijstand van het Verbond van Verzekeraars, deed deze toezegging donderdag 31 oktober tijdens een Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer.

Verzekeraars willen helpen bij stelselvernieuwing rechtsbijstand

Het gesprek ging over de stelselvernieuwing van de rechtsbijstand, die op 12 juli gepresenteerd werd door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De kosten van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand zijn de afgelopen jaren fors toegenomen, waardoor het huidige stelsel financieel onder druk staat en – bij ongewijzigd beleid – zal blijven staan. Het Verbond van Verzekeraars is gevraagd mee te denken over de vraag of rechtsbijstandverzekeraars een rol kunnen spelen in het tot stand brengen van minder aanspraak op gesubsidieerde rechtsbijstand.
Kernwaarden
“Vanuit onze kernwaarden mogelijk hebben wij aangegeven bereid te zijn deze mogelijkheden verder in samenwerking met het ministerie te onderzoeken. Uitgangspunt voor het Verbond hierbij is dat burgers hun recht moeten kunnen blijven halen”, aldus Van Erven.
Vrije advocaatkeuze
De toezegging van Van Erven bevatte wel een mogelijk voorbehoud: “Binnenkort beantwoordt het Europese Hof prejudiciële vragen van de Hoge Raad in een zaak die alle rechtsbijstandverzekeraars in Nederland raakt. Het gaat om de wijze waarop de Nederlandse rechtsbijstandverzekeraars invulling geven aan het recht van verzekerden zelf een advocaat te kiezen. Afhankelijk van de beantwoording kan dit een zeer majeure impact op het bedrijfsmodel van rechtsbijstandverzekeraars en dus op laagdrempelige geschilbeslechting hebben.”

Reageer op dit artikel