nieuws

Verbond niet blij met uitspraak advocaatkeuze

Schade

Het Verbond van Verzekeraars vreest dat goed betaalbare juridische hulp in het gedrang komt als gevolg van de uitspraak van het EU-hof dat verzekerden met een rechtsbijstandverzekering zelf een advocaat mogen kiezen. "Door deze uitspraak moeten verzekeraars mogelijk veel vaker dan nu zaken uitbesteden aan (externe) advocaten. De kosten van rechtsbijstand zullen fors toenemen."

Verbond niet blij met uitspraak advocaatkeuze

Nu voeren juristen van rechtsbijstandverzekeraars een groot deel van de rechtshulp in Nederland uit, schetst het Verbond. Verzekeraars schakelen wel een advocaat in voor procedures waarbij dat wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld omdat het belang van de zaak hoger is dan 25.000 euro, in zeer specialistische zaken of bij een conflict waarin beide partijen bij dezelfde maatschappij verzekerd zijn.
Knel
Nu het EU-hof vindt dat het de verzekerde is die bepaalt dat een advocaat moet worden ingeschakeld voor het voeren van een gerechtelijke procedure, vreest het Verbond dat als gevolg daarvan goede en betaalbare juridische hulp in de knel komt. "Dergelijke procedures zouden ook door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar gevoerd kunnen worden. Verzekeraars zullen op verzoek van verzekerden mogelijk veel vaker dan nu zaken waarin geprocedeerd wordt, moeten uitbesteden aan advocaten, wat veel duurder is dan afhandeling door de eigen juridische medewerkers. De verwachting is dat de kosten voor verzekeraars hierdoor sterk stijgen. Zeker nu de overheid ook nog fors verder bezuinigt op de gesubsidieerde rechtsbijstand, kan dit tot gevolg hebben dat de toegang tot het recht voor een grote groep Nederlanders sterk wordt verminderd."
Lobby
Het Verbond van Verzekeraars betreurt de uitspraak van het EU-hof. "Een geschil op het werk, een te hoge woz-aanslag of een verkeerd geleverde keuken: iedereen heeft in zijn leven wel een keer juridische hulp nodig. Rechtsbijstandverzekeraars leveren deze hulp tegen een betaalbare prijs. Circa 3 miljoen huishoudens en 400.000 bedrijven hebben daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. De verzekeraars behandelen jaarlijks ongeveer 400.000 zaken en zijn daarmee voor veel Nederlanders, voor wie dikwijls een advocaat te duur is, een belangrijke toegang tot het recht. Het Verbond gaat aan de slag om de Nederlandse en Europese wetgever te overtuigen van het belang van een laagdrempelige toegang tot het recht."

Reageer op dit artikel