nieuws

‘Markt voor schadeverzekeringen trekt volgend jaar weer aan’

Schade

De markt voor schadeverzekeringen zal aan het einde van 2013 met circa 1% zijn gekrompen, maar deze krimp zal volgend jaar alweer worden goedgemaakt als het premievolume met 1% stijgt. Dit blijkt uit een marktanalyse van Baken Adviesgroep.

‘Markt voor schadeverzekeringen trekt volgend jaar weer aan’

De negatieve ontwikkeling in 2013 is met name het gevolg van een afname van het aantal verzekeringen. De gemiddelde premie per verzekering voor particulieren blijft ongeveer gelijk. Voor bedrijven daalt de gemiddelde premie wel enigszins. De grootste krimp in de markt in 2013 wordt verwacht bij motorrijtuigenverzekeringen (zowel personen- als bedrijfsauto’s), bij technische verzekeringen en bij AVB.
De brandverzekeringen, zowel particulier als zakelijk, vertonen naar verwachting nog een beperkte groei in 2013. Gezien de verwachtingen voor de Nederlandse economie voor 2014 wordt volgend jaar een beperkte groei voor zowel het aantal verzekeringen als de gemiddelde premie verwacht.
Nieuwe marktsegmentatie
Baken Adviesgroep heeft in het nieuwe Marktrapport Schadeverzekeringen 2014 ook analyses gemaakt van de markt voor schadeverzekeringen. Op basis van het oriëntatie- en aankoopgedrag van particuliere schadeverzekeringen door consumenten is een nieuwe segmentatie toegepast .  Consumenten zijn verdeeld in vijf nieuwe marktsegmenten: Eigen regisseurs, Toetsers, Uitbesteders, Vermijders en Werkers. De verhoudingen tussen het aantal consumenten in deze segmenten verschillen per type verzekering. Op basis van deze nieuwe segmentatie is het volgens Baken Adviesgroep mogelijk de marketing- en distributiestrategie te optimaliseren.

Reageer op dit artikel