nieuws

Data Risks-polis ook via Turien

Schade

Assuradeurenbedrijf Turien & Co het verzekeringsaanbod uitgebreid met een verzekering tegen internetcriminaliteit. Het gaat om Data Risks van Hiscox. Turien maakt van de gelegenheid gebruik om adviseurs te wijzen op de meldplicht die zij binnenkort krijgen als het gaat om datalekken. "Indien daar niet aan wordt voldaan, kan straks een maximale boete van € 450.000 worden opgelegd."

Data Risks-polis ook via Turien

De polis dekt de gevolgen van inbreuk op data, een incident waarbij gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens gekopieerd, overgedragen, gestolen of gebruikt worden door een persoon die niet bevoegd is om deze handelingen uit te voeren. "Maar liefst 98% van de ondernemers krijgt te maken met een vorm van cybercrime of dataverlies", waarschuwt Turien. "Een gerichte (computer)hack of het verlies van een laptop kan grote gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van klantinformatie of personeelsgegevens, het in verkeerde handen komen van betaalkaartgegevens, schade aan het IT-netwerk of derving van online inkomsten en reputatieschade."
Nepnieuwsbrief
De aangesloten intermediairbedrijven werden afgelopen vrijdag op de verzekering geattendeerd met een nep-phishing-nieuwsbrief. "Hierin stond het verkeerde logo, stonden diverse spelfouten en werd verwezen naar een website waar men ‘een persoonlijke aanbieding’ kon vinden. Deze persoonlijke aanbieding stond op de website turien.co en niet op de gebruikelijke website turien.nl." Adviseurs die toch op de link klikten, kregen een video te zien waarin zij erop werden gewezen dat zomaar op een link klikken verstrekkende gevolgen kan hebben. Een paar uur later kwam Turien & Co met de échte introductie van de verzekering.
Meldplicht
Het bedrijf attendeert adviseurs erop dat zij hun zakelijke relaties moeten informeren over cyberrisico’s. "Dit wordt tevens ondersteund vanuit de overheid, daar er een grote wijziging aankomt met betrekking tot de meldplicht van datalekken. Indien niet wordt voldaan aan deze meldplicht kan straks een maximale boete van € 450.000 worden opgelegd aan de assurantieadviseur die zijn zakelijke relaties niet heeft gewezen op de risico’s."

Reageer op dit artikel