nieuws

Advocaat wil alsnog vervolging van verzekeraars wegens oplichting

Schade

Advocaat wil alsnog vervolging van verzekeraars wegens oplichting

Advocaat Leendert de Jong wil dat het Openbaar Ministerie alsnog tot vervolging overgaat van rechtsbijstandverzekeraars, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten. Dat blijkt uit een deze week ingediend klaagschrift bij het Gerechtshof Den Haag. De Jong beschuldigt de verzekeraars en de toezichthouder van structurele oplichting in vereniging gepleegd.

De advocaat doelt daarmee enerzijds op het onthouden van de wettelijk verplichte vrije keuze van rechtshulpverlener aan verzekerden in alle juridische of administratieve procedures. Anderzijds wijst hij op de schending van de wettelijk verplichte geheimhouding van persoonsgegevens van verzekerden c.q. de wettelijk verplichte scheiding van verzekeringsbranches, zo blijkt uit het klaagschrift. Hij voelt zich in zijn mening gesterkt door een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie, dat concludeerde dat de Nederlandse interpretatie van Richtlijn 87/344 niet klopt. Volgens deze richtlijn moeten ook de Nederlandse verzekeraars hun polishouders in alle juridische of administratieve procedures een vrije keuze van rechtshulpverlener bieden.
Ten aanzien van de tweede beschuldiging van De Jong, de schending van de geheimhoudingsplicht zoals verwoord in art. 4:65 Wft, stelt hij onder meer dat de verzekeraars nog steeds niet voldoen aan de criteria die de rechtbank Den Haag in 2008 heeft gesteld.
Niets nieuws
De Jong weet als voormalig medewerker van SRK precies waarover hij het heeft. Samen met zijn confrère Joost Beekers is hij de zaak Sneller/DAS Rechtsbijstand begonnen, waarover het Europese Hof van Justitie onlangs de bewuste uitspraak deed. Hij is verheugd over deze uitspraak, maar "in de kern heeft het Europese Hof van Justitie op 7 november niets nieuws gezegd", aldus de advocaat.  Hij vindt dat de verzekeraars aantoonbaar 24 jaar bewust in strijd met de wet  hebben gehandeld.
Misstand
"De wetgever heeft in 1990 heel duidelijk gezegd dat de polisvoorwaarden gewijzigd dienden te worden en vrije keuze van rechtshulpverlener in alle juridische procedures moesten bieden, dus ook als de zaak voor de kantonrechter moest komen. In 1995 heeft de minister van justitie dit nog eens herhaald in de Tweede Kamer (rapport Cohen), maar desondanks gaat men op de oude voet verder, kijken de Raad van Toezicht, de AFM en de Nederlandse Orde van Advocaten de andere kant op en vinden stelselmatig inbreuken in fundamentele rechten van burgers plaats. Het lukt mij tot op heden niet om deze misstand voor het voetlicht te krijgen."
In der minne
In 2010 deed De Jong daarom aangifte van structurele oplichting bij het Openbaar Ministerie tegen rechtsbijstandverzekeraars, het Verbond van Verzekeraars en de Autoriteit Financiële Markten. Het OM besloot destijds om niet tot vervolging over te gaan. Tegen dat besluit is De Jong nu middels zijn klaagschrift in beroep gegaan, gesterkt door de zienswijze van de Europese rechters en de Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, die de argumenten van DAS als "in essentie zonder motivering" heeft gekwalificeerd. Intussen blijft De Jong echter hopen dat de kwestie nog in der minne tot een aanvaardbare oplossing kan worden gebracht.
Verbond
Het Verbond van Verzekeraars heeft laten weten kennis te hebben genomen van het klaagschrift van De Jong. "Wij wachten nu af welke actie het Gerechtshof Den Haag hierop gaat ondernemen. Het Verbond meent dat zijn leden altijd gehandeld hebben in lijn met de interpretatie van de wet, zoals die tot aan de uitspraak van het EU-hof gangbaar was en die ook door Nederlandse rechters is bevestigd."

Reageer op dit artikel