nieuws

42 ziekenhuizen lanceren eigen regionale zorgpolis

Schade

42 ziekenhuizen lanceren eigen regionale zorgpolis

Na een eerdere aankondiging introduceren de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waarin 42 algemene ziekenhuizen zijn verenigd, nu ook daadwerkelijk de eigen BeterDichtbij zorgverzekering. Risicodragers van de ziekenhuispolis, met een basispremie van € 93,50, zijn a.s.r. en DSW.

Een zorgpolis die patiënten de garantie geeft op zorg van hoge kwaliteit dichtbij huis. Daarvoor staat de Beter Dichtbij polis die de SAZ. De zorgverzekering biedt zorg dichtbij waar het kan en ver weg waar het moet. Zo’n 85% van de ziekenhuiszorg kan worden aangeboden in de SAZ-ziekenhuizen. Voor gespecialiseerde zorg kunnen verzekerden terecht bij topklinische en academische ziekenhuizen. De verzekerde heeft hierin keuzevrijheid. Verzekerden betalen voor vijf veel voorkomende behandelingen: liesbreuk, galblaas verwijderen, kijkoperatie knie, heupprothese, staar operatie, geen eigen risico in de SAZ-ziekenhuizen. Met de BeterDichtbij Bon hebben verzekerden recht op € 250 extra zorg naar keuze na een ongeval. Verzekerden kunnen met hun vragen terecht bij de BeterDichtbij zorgcoach. Behalve de basisverzekering is er keuze uit vier aanvullende zorgpakketten. De BeterDichtbij polis kan online worden afgesloten en verzekerden kunnen al hun zorgzaken online regelen.
Zorgeuro’s blijven in de regio
Met onder meer de Beter Dichtbij polis wil de SAZ binnen enkele jaren een intensieve samenwerking bewerkstelligen tussen zorgaanbieders in de regio. Tegelijkertijd wil de SAZ met gemeentes, zorgverzekeraars, woningcorporaties en de politiek in gesprek over een herbezinning van de bekostiging van de zorg. De SAZ verwacht dat de Beter Dichtbij polis op den duur 5 tot 10% goedkoper kan zijn dan vergelijkbare polissen. Dit kan omdat de zorg voor een belangrijk deel wordt ingekocht bij de 42 ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de SAZ. Eerder verklaarde de SAZ dat deze polis zal bijdragen aan het in stand houden van de solidariteit met betrekking tot premiebetaling door verzekerden in de regio. Doordat 85% van de uitgegeven zorgeuro’s in de regio blijft, draagt de polis ook bij aan het behoud van regionale zorginstellingen die tevens een belangrijke impuls vormen voor de regionale economie waarin zij opereren.

Reageer op dit artikel