nieuws

Volgend jaar gespecificeerde zorgnota’s

Schade

Vanaf 1 juni volgend jaar worden zorgverleners verplicht om aan de verzekeraar op te geven welke activiteiten ze precies hebben uitgevoerd. Dit betekent dat ook deze gegevens vanaf eind 2014 op de zorgnota terug te vinden zijn. Op de zorgnota’s van geestelijke gezondheidszorg wordt volgend jaar onder andere informatie over de hoofdbehandelaar, de verwijzer en de zwaarte van de zorgvraag toegevoegd. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgend jaar gespecificeerde zorgnota’s

De maatregelen maken deel uit van de plannen om het kostenbewustzijn van burgers te verhogen en fraude tegen te gaan. In haar brief geeft Schippers  aan hoe deze plannen komend jaar uitgevoerd zullen worden.
Ook het vooraf beter  informeren van patiënten over de financiële aspecten van een bepaalde behandeling maakt hier deel van uit. Hierover voert de minister momenteel overleg met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie.
Zorgverzekeraars aanspreekpunt
Voor klachten en vragen over declaraties, is het voor de patiënten/verzekerden niet altijd duidelijk of ze bij de zorgaanbieder of zorgverzekeraar moeten aankloppen. Voorkomen moet worden dat ze van ‘het kastje naar de muur’ worden gestuurd. In haar brief maakt Schippers duidelijk dat zorgverzekeraars het eerste aanspreekpunt voor de verzekerde zijn en daarmee de regie hebben bij het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten over een onjuiste declaratie. Zo nodig nemen ze hierover namens de verzekerde contact op met de zorgaanbieder.

Reageer op dit artikel