nieuws

Schippers tikt Consumentenbond keihard op de vingers

Schade

Schippers tikt Consumentenbond keihard op de vingers

In een schriftelijke reactie laat minister Edith Schippers de Consumentenbond, in niet mis te verstane bewoordingen, weten dat de oproep van de Consumentenbond aan zorgverzekeraars, om de premie in 2014 met ruim €300 verlagen, geen bijdrage heeft geleverd aan de constructieve samenwerking tussen het ministerie en de Consumentenbond.

De oproep van de Consumentenbond is volgens minister Edith Schippers niet realistisch. Zo stelt Schippers dat de Consumentenbond in haar berekening ook de bestaande reserves op de aanvullende verzekering meeneemt, terwijl de premieberekening alleen over basisverzekering gaat. "Als de voorgestelde premieteruggave ten laste van de juiste  reserves berekend wordt, resteert een solvabiliteit die dichter bij de 100% dan bij de 150% van de wettelijke eis komt. DNB zal dit niet accepteren."
Te rooskleurig
Daarnaast verwijt Schippers de Consumentenbond de werkelijkheid iets te rooskleurig voor te stellen waardoor de consument een vertekenend beeld krijgt. "U gaat ervan uit dat het financiële resultaat dat verzekeraars in 2012 hebben gehaald, zich ook in 2013 en volgende jaren zal voordoen. U schrijft dat dit kan leiden tot een ‘gemiddelde verlaging van nog eens honderd euro per premiebetaler per jaar’. De geschiedenis leert echter dat het bedrijfsresultaat van verzekeraars niet constant is, maar van jaar op jaar sterk fluctueert. Ik vind het niet verantwoord om verzekeraars op te roepen te speculeren op winst in de toekomst, door die – nog niet bestaande – winst alvast aan verzekerden terug te geven."
Lees hier de schriftelijke reactie van minister Schippers aan de Consumentenbond.

Reageer op dit artikel