nieuws

Personeel VGZ voortaan alleen in 2e klasse?

Schade

VGZ heeft op het intranet het bericht geplaatst dat de organisatie tot een bedrag van € 2 mln kan besparen als er door het personeel niet meer met 1e klas openbaar vervoer wordt gereisd maar met 2e klasse. Omdat de vervoersregeling in de cao staat, wil VGZ hierover een aparte afspraak maken met de vakorganisaties, los van mogelijke andere cao-afspraken. Omdat medio oktober het contract met de NS rond moet zijn, is hier haast geboden.

Personeel VGZ voortaan alleen in 2e klasse?

Behalve over de aanpassing van de vervoersregeling wil VGZ ook overleg voeren over de huidige studieregeling, die erg onoverzichtelijk blijkt. VGZ heeft nog geen andere onderwerpen genoemd die in een volgende cao gewijzigd zouden moeten worden en de bonden consulteren momenteel hun leden hierover.
Inmiddels is al wel een aantal malen gesproken over een nieuw sociaal plan voor de medewerkers van VGZ. Dat is nodig omdat de uitvoering van een nieuw Strategisch Management Plan (SMP) een verlies aan arbeidsplaatsen tot gevolg zal hebben bij VGZ. VGZ wil afspraken maken om ervoor te zorgen dat interne vacatures bij voorkeur door interne kandidaten worden vervuld. Het aantal interne vacatures zal echter niet erg groot zijn. VGZ en de bonden denken aan een looptijd van het nieuwe sociaal plan tot eind 2015, met de optie om dit nog een jaar te verlengen.

Reageer op dit artikel