nieuws

Initiatiefnota ‘Activering uit arbeidsongeschiktheid’ een goed idee?

Schade

Initiatiefnota ‘Activering uit arbeidsongeschiktheid’ een goed idee?

Kamerlid Anoushka Schut (VVD) diende begin oktober de initiatiefnota ‘Activering uit arbeidsongeschiktheid’ in. Hiermee doet Schut drie concrete voorstellen om de status quo WGA niet duurzaam arbeidsongeschikt 80-100 te doorbreken.

De drie voorstellen die Schut doet zijn:

  1. Invoeren van een periodieke herkeuring
  2. Afschaffen van gewenningsbijdrage
  3. Effectieve sollicitatieplicht

Vele studies rondom WGA/WIA geven langzamerhand een gelijkluidend beeld:

  • Meer dan verwachte instroom in de categorie niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt (80-100 WGA)
  • Oververtegenwoordiging psychische klachten, jonger dan 45 en vrouwen in niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt
  • Veel inzet op voorkomen van instroom in de WIA, nadat de toekenning is gedaan weinig activiteit
  • Weinig herkeuringen vanwege vrijwillige karakter
  • Toenemende verblijfsduur in de WGA
  • Geen verschil tussen privaat of publieke begeleiding tijdens de WGA periode qua activering of uitstroom

Wake-up call
Anders dan in de Ziektewet waar de bepaling van recht, hoogte en duur verplicht bij de werkgever/eigenrisicodrager ligt is bij ERD WGA UWV nog steeds leidend als het gaat om de bepaling van recht en hoogte en staat de werkgever als eigenrisicodrager veel meer aan de zijlijn. Dit leidde in eerste instantie tot een afwachtende houding bij zowel de verzekeraar als werkgever. Immers wanneer je niet aan het stuur zit, geen verantwoording voelt, let je ook niet heel scherp op de weg die je neemt.

De wake-up call was bruut en kost de verzekeraar en uiteindelijk de werkgever door aankomende premieverhoging veel geld. Beste manier overigens om tot actie over te gaan in zijn algemeenheid, pijn in de portemonnee.

Transitie naar IVA erg?
De initiatiefnota van Schut ondersteunt deze beweging en geeft hier inhoud aan. Onderzoek, ook genoemd in de overweging van Schut, laat zien dat daar waar er wel is geherkeurd 30% leidt tot IVA, 3% tot WGA 35-80 en 28% tot 0-35/herstel. Eigenlijk ook wel logisch als je weet dat er een oververtegenwoordiging van psychische klachten en jonger dan 45 in de WGA 80-100 populatie zit. Psychische klachten kunnen genezen (werden zelfs oorspronkelijk niet aangemerkt als reden voor arbeidsongeschiktheid, ooit lang geleden) en een jongere leeftijd geeft natuurlijk ook meer kans op herstel. Alle reden dus om de initiatiefnota van harte te ondersteunen.

En ja, herkeuren betekent ook transitie naar IVA, maar is dat erg? Blijkbaar is niet duurzaam daarmee duurzaam geworden, de hardheid van de keuringseisen IVA worden door iedereen onderschreven, dus als je daar thuishoort hoor je daar ook echt thuis.

Loonwaarde creëren
Beter richten we ons op de ruim 30% die na herkeuring weer benutbare mogelijkheden heeft en gaan we aan de slag om er voor te zorgen dat deze benutbare mogelijkheden ook met loonwaarde worden ingevuld. De brute overgang van 80-100 naar 0-35 verdient daarmee in mijn ogen nog wel een tussenstap waarbij ik zou denken aan tijdelijke ondersteuning op de “weg naar werk” (Ideetje: daar kunnen we dan wat van die twee jaar gewenningsbijdrage van de 35-80 voor gebruiken, want die is natuurlijk onzinnig) Maar dit is volgens mij de volgende stap die moet worden gezet. Eerst herkeuren, dan met benutbare mogelijkheden weer loonwaarde creëren en zo in de participatiemaatschappij waar we tegenwoordig in leven allemaal ons steentje bijdragen. Ik juich het toe!

Reageer op dit artikel