nieuws

Fraudeurs krijgen lik op stuk van Unigarant

Schade

De rechtbank Amsterdam heeft Unigarant in het gelijk gesteld in een fraudezaak, waarbij uitkering werd geclaimd op grond van valse facturen. Dat kwam aan het licht na uitgebreide recherche door Vidi Onderzoek. De fraudeur moet niet alleen de ten onrechte uitgekeerde schade van € 4.649 terugbetalen aan Unigarant, maar ook ruim € 2.100 expertisekosten en ettelijke duizenden euro’s aan rente en overige kosten.

Fraudeurs krijgen lik op stuk van Unigarant

De fraudeur had tussen mei 2007 en oktober 2008 drie fietsverzekeringen bij Unigarant afgesloten voor evenzoveel fietsen die telkens een of twee maanden na het sluiten van de verzekering als gestolen werden opgegeven. Na de derde claim in anderhalf jaar begon Unigarant onraad te ruiken en schakelde Vidi Onderzoek in. Het bureau onderzocht de drie claims en kwam tot de conclusie dat de fraude vermoedelijk nog veel groter is dan slechts de betreffende drie fietsen.
Vals
"Het valt schadebehandelaar op dat geheel identieke fietsenclaims werden ingediend en uitgekeerd van andere personen die ofwel op hetzelfde adres woonden als verzekerde ofwel op andere wijze met verzekerde konden worden gerelateerd. De onderzoeken hebben als resultaat gehad dat werd vastgesteld dat alle nota’s die een groep personen rond verzekerde (waaronder ook zijn ouders en vriendin) heeft ingediend geheel vals waren", aldus de onderzoeker. "Hier is vermoedelijk sprake van een groep personen die gebruik makend van dezelfde methodiek en vermoedelijk in onderling overleg met grote regelmaat fraudeclaims indienen."
Sloten
Die methodiek bestaat eruit dat eerst een valse nota wordt gemaakt en vervolgens sloten worden gekocht en sleutelnummers genoteerd. Daarna wordt een verzekering afgesloten, waarbij de niet bestaande fiets wordt verzekerd zoals weergegeven op de even daarvoor vals opgemaakte nota. Enige tijd later wordt een valse aangifte van diefstal gedaan en een valse claim ingediend bij de verzekeraar. De Vidi-onderzoeker ontdekte echter dat  slot- en sleutelnummers in een aantal gevallen niet overeen kwamen met de bij de betreffende fietsen te leveren sloten en dat soms het BTW-nummer ontbrak…
Vonnis
De rechter stelde Unigarant dus in het gelijk en veroordeelde de fraudeur niet alleen tot betaling van ruim € 9.000 (de schade-uitkering plus alle kosten), maar hij krijgt ook een vermelding in het incidentenregister van Unigarant, bij de Stichting CIS en bij het bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars aan de broek. Tegen de overige fraudeurs van deze ‘bende’ kon Unigarant zelf weinig beginnen, omdat de verzekeraar daarmee geen contractuele relatie heeft: "Wij kunnen hiertegen zelf niets ondernemen anders dan bij voldoende bewijs van fraude/oplichting de zaak aankaarten bij de politie. Die kunnen nader onderzoek doen en overgaan tot vervolging."
 

Reageer op dit artikel