nieuws

Delta Lloyd gaat nat tegen orchideeënteler

Schade

Delta Lloyd gaat nat tegen orchideeënteler

Delta Lloyd moet orchideeënkwekerij Mykali Orchids uit Bleiswijk minimaal een half miljoen euro gewasschade vergoeden, die in augustus vorig jaar ontstond na het uitvallen van de vernevelingsinstallatie. Hoewel de schade volgens de polisvoorwaarden te laat was gemeld en ook de alarminstallatie niet naar behoren had gefunctioneerd, oordeelde de rechtbank in Amsterdam toch dat er moet worden uitbetaald.

Boosdoener was een van de watertanks waaruit de vernevelingsinstallatie wordt gevoed; mogelijk door het blijven hangen van een vlotter kwam deze leeg te staan. De installatie zoog daardoor lucht aan, waardoor de pomp oververhit en defect raakte. Door de storing viel de luchtvochtigheid in de kas van 85% terug naar 45%. Een monteur slaagde erin de installatie dezelfde dag weer in bedrijf te krijgen.
Mykali, dat via Delta Lloyd een ‘Gewassen in Kassen’-polis had bij Gartenbau-Versicherung VVaG, meldde de schade pas acht dagen later bij de tussenpersoon, mede omdat de gevolgen van het vochtdeficit pas na een week zichtbaar werden. Op zijn beurt wachtte de tussenpersoon drie dagen met het inseinen van Delta Lloyd, zodat er uiteindelijk elf dagen zaten tussen het incident en de schademelding. Dat was te lang in de ogen van Delta Lloyd.
Alarm
Daarnaast was niet voldaan aan de polisvoorwaarde dat er een alarm moet afgaan op het moment van het schadevoorval. De rechtbank stelde de teler desalniettemin in het gelijk. "De verzekeraar is niet in haar belangen geschaad door een eventuele te late melding van het schadevoorval." Over het beroep van Delta Lloyd op de haperende alarmering zegt de rechter dat dat "naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar wordt geacht, nu niet kan worden aangenomen dat causaal verband bestaat tussen de niet-naleving en het zich verwezenlijken van het risico."
Gewasdeskundigen zijn nog in onderhandeling over de exacte hoogte van de schadevergoeding. Het door Mykali gevraagde voorschot van ruim € 1 miljoen wees de rechter af.

Reageer op dit artikel