nieuws

Declaratie zorgkosten blijft abracadabra

Schade

Declaratie zorgkosten blijft abracadabra

Er zijn nog teveel zorgverzekeraars die een onduidelijk overzicht met zorgdeclaraties aan hun zorgverzekerden verstrekken. "Er is geen touw aan vast te knopen terwijl inzicht in de kosten onmisbaar is om foute declaraties en zorgfraude te ontdekken", zegt patiëntenfederatie NPCF.

De NPCF ziet nog veel knelpunten bij de kostenoverzichten. "Dit overzicht wordt meestal per kwartaal verzonden, soms ook digitaal. Mensen schrikken soms van de hoge bedragen en vragen zich af of die correct zijn. Ook krijgen veel mensen geen overzicht meer van hun zorgkosten als ze door het eigen risico heen zijn", aldus Wilna Wind, directeur van de NPCF. Uit de recente meldactie ‘Kostenbewustzijn’ van de NPCF blijkt dat voor 78% van de mensen het overzicht niet altijd duidelijk is. In 35% van de gevallen mist er informatie en 33% kan de declaratie niet koppelen aan de zorg die ze kregen. Uit de meldactie blijkt ook dat mensen moeite hebben met de vertaling van verschillende behandelcodes op het overzicht.
De patiëntenfederatie pleit ervoor dat mensen met vragen over hun kostenoverzicht bij een loket terecht kunnen. "Dat zou volgens ons de zorgverzekeraar moeten zijn. Die moet nagaan of een declaratie klopt". Andere aanbevelingen van de NPCF zijn dat patiënten altijd en eenvoudig toegang moeten hebben tot hun kostenoverzicht. Dit is mogelijk als de verzekeraar het overzicht online up to date houdt. Verschillende zorgverzekeraars doen dit al of treffen voorbereidingen om dit te realiseren.

Reageer op dit artikel