nieuws

Crisis leidt tot grote werkdruk bij rechtsbijstandverzekeraars

Schade

De rechtsbijstandverzekeraars worden door de economische crisis bedolven onder groeiende stapels ontslagzaken en Nederland lijkt onderhevig aan een toenemende claimcultuur. Dat blijkt uit een rondgang van AM langs de verschillende rechtsbijstandverzekeraars.

Crisis leidt tot grote werkdruk bij rechtsbijstandverzekeraars

Achmea constateert sinds 2007 een toename van het aantal arbeidszaken met 37%. Van het totaal aantal arbeidszaken gaat het in 54% van de gevallen om ontslagzaken. Vorig jaar werden door Achmea 35.117 arbeidszaken en 19.147 ontslagzaken behandeld. Dit jaar ontving Achmea Rechtsbijstand tot en met augustus al twee keer zoveel kennelijk onredelijke ontslagzaken als over dezelfde periode in 2012.
Andere verzekeraars zien een vergelijkbare trend. Bij Nationale-Nederlanden zijn vorig jaar 49% meer ontslagzaken behandeld dan in 2007 en bij Univé maar liefst 71%. Anker Rechtsbijstand spant de kroon met een spectaculaire toename van het aantal ontslagzaken van 264% in vijf jaar tijd. Aegon en DAS doen geen uitspraken over cijfers, maar DAS wil wel bevestigen dat het aantal ontslagzaken al vanaf 2008 een stijging laat zien: “Deze stijging zet door in 2009 en neemt in 2010 weer wat af. In 2011 en 2012 zet de stijging weer door. Dit is uiteraard een gevolg van de slechte economische situatie in Nederland en daarbuiten.”
Claimcultuur
Vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars constateren in de huidige crisistijd een opvallende neiging bij het publiek om ieder juridisch argument aan te grijpen om de loopgraven in te duiken. De standpunten verharden en mensen zijn nauwelijks geneigd om onderling een oplossing te zoeken voor een geschil. Of het nu om arbeids- en ontslagzaken gaat of om andere geschillen, “er wordt sneller en vaker geclaimd in tijden van economische crisis”, aldus Aegon.
Incasso
Zowel Anker als Nationale-Nederlanden geven aan dat  de crisis ook debet is aan een toename van het aantal incassozaken: “We hebben meer moeite met de incasso van vorderingen van verzekerde ondernemers op hun debiteuren in het kader van bedrijfsrechtsbijstandverzekeringen”, aldus Nationale-Nederlanden. Aan de andere kant merkt NN een afname van het aantal woning gerelateerde zaken: “Door de crisis worden er minder woningen verkocht of verbouwd, waardoor het aantal geschillen hierdoor afneemt.” Univé constateert een afname van rechtshulpverzoeken op het gebied van verkeersschade.

Reageer op dit artikel