nieuws

Consument schat zorgkosten veel te laag

Schade

De Friesland Zorgverzekeraar deed onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders. Doel van het onderzoek was de kennis van Nederlanders peilen over de kosten en verantwoordelijkheden binnen het zorgveld. Die laat duidelijk te wensen over. "Dat zou er aan bij kunnen dragen dat maar liefst 63% van de Nederlanders niet bereid is een hogere basispremie te betalen", aldus De Friesland.

Consument schat zorgkosten veel te laag

Van de ondervraagden weet 46% niet wie de hoogte van de premie van een zorgverzekering bepaalt. Het is de zorgverzekeraar die laatstgenoemde bepaalt. 65% van de Nederlanders weet dat de hoogte van het verplicht eigen risico door de regering wordt bepaald. Een andere veelgenoemde in deze is de zorgverzekeraar (23%) en de branchevereniging (7%). Over de inhoud van het basispakket wordt Nederland het ook niet eens. Zo denkt 34% dat het de zorgverzekeraar is die de inhoud van het basispakket bepaalt en 13% denkt dat de branchevereniging dat doet. Het is de regering die verantwoordelijk is voor de samenstelling van het basispakket, slechts 47% antwoordde dit juist.
Fraude tegengaan
Meer dan de helft van de respondenten, 53%, staat er voor open om zelf bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg. Een kwart (25%) van de Nederlanders denkt dan ook daadwerkelijk zelf invloed te kunnen uitoefenen op de prijs van zorg in Nederland, bijvoorbeeld door zelfdiagnose. Een overgroot deel van Nederland (82%) is bereid bij te dragen aan het betaalbaar houden van de zorg door zelf de nota’s van zorgaanbieders te controleren. Acht op de tien Nederlanders (82%) zegt dat meer inzicht in de daadwerkelijke kosten die zorgaanbieders maken, leidt tot een beter beeld over de mate waarin de gevraagde premie gerechtvaardigd is.
Zorgkosten veel duurder
Waar de respondenten € 57over hebben voor de rit die hun leven mogelijk kan redden, bedragen de werkelijke kosten voor een ambulancerit gemiddeld € 835. Van de respondenten denkt 38% dat de kosten voor een heupoperatie € 6.000, zijn en 42% beraamt eenzelfde operatie op € 13.000. Dit tegenover de daadwerkelijke kosten van ongeveer € 22.000. Op de vraag wat men zelf over heeft voor de behandeling van een gebroken arm antwoordt men € 192. De daadwerkelijke zorgkosten voor deze behandeling zijn ongeveer € 3.900.

Reageer op dit artikel