nieuws

ANNO12 beraadt zich over de toekomst

Schade

ANNO12 beraadt zich over de toekomst

Vanavond valt het besluit of de nieuwe zorgverzekeraar ANNO12 van start zal gaan per 1-1-2015. Dat maakte initiatiefnemer Rob Adolfsen in een extra nieuwsflits bekend. Op het eerdere besluit om niet van start te gaan per 1-1-2014 ontving ANNO12 heel veel aanmoedigingen om door te gaan.

Het ANNO12-team neemt het besluit, of het zinvol is om verder te gaan of niet, in overleg met de Raad van Commissarissen en de besturen. "Alle aandeelhouders en houders van ledencertificaten worden donderdag geïnformeerd over het positieve dan wel negatieve besluit. Bij een negatief besluit ontvangen de houders van ledencertificaten, conform hun overeenkomst, binnen enkele weken 100% van hun inleg terug. De aandeelhouders hebben het risico van de aanloopkosten gedragen. Zij ontvangen dus naar rato het overgebleven geld terug. Ook dit is conform de overeenkomst die zij hebben. Dit zal 92.5% of meer zijn van hun inleg."
Bij een positief besluit moeten ook de aandeelhouders, alsmede de houders van ledencertificaten, aangeven of ze verder willen. "Iemand die verder wil moet dit expliciet aangeven omdat er dan een nieuwe overeenkomst tot stand komt. Als iemand niet verder mee wil doen, dan hoeft hij/zij niets te melden aan ons. Conform de overeenkomst die men heeft wordt het geld uiterlijk begin december 2013 terug betaald." Bij een positief besluit zal ANNO12 enkele bijeenkomsten organiseren waarin een toelichting op de nieuw ontstane situatie wordt gegeven.
Adolfsen geeft aan dat alle grote financiers inmiddels al hebben aangegeven positief te zijn over het vervolg van ANNO12.

Reageer op dit artikel