nieuws

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders aangehouden

Schade

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders aangehouden

De Eerste Kamer neemt langer de tijd voor de behandeling van het wetsvoorstel ‘verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen’. Tijdens een plenair debat waar het initiatiefwetsvoorstel op de agenda stond, maakten een aantal woordvoerders bezwaar tegen het feit dat de ‘vrijpleitmogelijkheid’ van ouders geheel komt te vervallen. Ook kwam de verzekerbaarheid van de algehele risicoaansprakelijkheid van ouders van minderjarigen ter sprake.

Het wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders voor minderjarigen is medio 2012 door de Tweede Kamer aangenomen en ligt momenteel bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling. Het wetsvoorstel wil ouders en voogden risicoaansprakelijk maken voor fouten van minderjarige kinderen vanaf 14 jaar. De schadevergoeding die de ouders aan de benadeelde betalen, kunnen zij vervolgens verhalen op hun kind dat de schade heeft veroorzaakt. Onder de huidige wetgeving bestaat deze risicoaansprakelijkheid van ouders/voogden alleen voor minderjarigen tot 14 jaar. Vanaf die leeftijd zijn ouders – naast het kind -medeaansprakelijk, tenzij zij kunnen aantonen dat hen geen verwijt treft.
Voor de behandeling van het wetsvoorstel hadden de Eerste Kamerleden Marijke Scholten (D66) en Jeanette Beuving (PvdA) voor nadere uitleg contact gezocht met het Verbond van Verzekeraars. Die benadrukte in een gesprek dat de mogelijkheid bestaat dat door verruiming van de risicoaansprakelijkheid van de ouders tot 18 jaar deze schade onder de dekking van de AVP-verzekering valt. "De preventieve gedragscorrigerende werking van het voorstel wordt hiermee teniet gedaan", aldus het Verbond.
[ Bron: Eerste Kamer ]

Reageer op dit artikel