nieuws

Verzuimpolitie III pakt slecht uit voor Achmea en De Goudse

Schade

Verzuimpolitie III pakt slecht uit voor Achmea en De Goudse

Achmea en De Goudse spelen vanavond een hoofdrol in de Zembla-uitzending `De verzuimpolitie deel III’. Daarin is te zien dat bepaalde verzekeraars werkgevers met een verzuimverzekering sommeren om – in strijd met de wet – medisch gevoelige informatie van werknemers te overhandigen. Geeft de werkgever deze verzuimgegevens niet, dan wordt de uitkering geblokkeerd.

 "Er mag geen situatie ontstaan dat verzekeraars mensen kunnen gaan uitsluiten voor een verzekering op basis van (verzuim)gegevens", aldus de NVAB. Lode Wigersma (algemeen directeur KNMG) pleit voor een proefproces: "Regels worden geschonden of er wordt uitgelokt om ze te schenden. Laat de rechter er een oordeel over vellen."
Verzekeraars erkennen misstanden
Eerder deze week spoorde het Verbond van Verzekeraars zelf ook al de verzuimverzekeraars aan hun eigen procedures door te lichten en te controleren of bestaande protocollen, wetgeving en zelfregulering goed worden nageleefd. Dit als reactie op de harde noten die de Zembla-redactie kraakt over de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen arbodiensten en verzuimverzekeraars plaatsvindt. Het Verbond  bevestigt dat er binnen de verzekeringsbranche sprake is ‘van diverse tekortkomingen’ en dat ‘de privacyregelgeving niet in de volle breedte wordt toegepast’. Ook Frans van der Ent, directeur inkomensverzekeringen bij Achmea, erkent dat de zaken niet lopen zoals het zou moeten. "Fout is fout", zegt Van der Ent daarover. "Ik betreur deze zaak."
Uitlokking van iets onrechtmatigs
Vanavond is te zien dat verzekeraars en werkgevers de regels schenden die bestaan voor de uitwisseling van verzuimgegevens. Verzekeraars (o.a. Achmea en De Goudse) sommeren werkgevers met een verzuimverzekering om – in strijd met de wet – medisch gevoelige informatie van werknemers te overhandigen. Geeft de werkgever deze verzuimgegevens niet, dan wordt de uitkering geblokkeerd. Wigersma: "Volgens de wet- en regelgeving mogen verzuimverzekeraars en werkgevers geen medisch inhoudelijke informatie over zieke werknemers uitwisselen. Werkgevers mogen alleen over een beperkt aantal administratieve gegevens beschikken. Zoals bijvoorbeeld de werkzaamheden die de werknemer niet meer kan uitvoeren en de verwachte duur van het verzuim. Dit staat ook duidelijk omschreven in de KNMG Code `Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reintegratie (2006)’. Verzuimverzekeraars vragen dus in feite om informatie waarover een werkgever helemaal niet hoort te beschikken en die werkgevers dan ook niet van bedrijfsartsen krijgen."
Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens  (CBP) noemt de werkwijze van Achmea en De Goudse ‘chantage’. Kohnstamm: ‘Omdat die gegevens niet aan de verzekeraar mogen worden verstrekt, vind ik dit een uitlokking van iets onrechtmatigs’. De uitzending ‘Verzuimpolitie III’ van donderdag 19 september is hier te bekijken.

Reageer op dit artikel