nieuws

Agis en TakeCareNow! verliezen keurmerk

Schade

Zorgverzekeraars Agis en TakeCareNow! mogen vanaf 23 september het Keurmerk Klantgericht Verzekeren niet langer voeren. De Stichting toetsing verzekeraars heeft vastgesteld dat deze verzekeraars niet meer voldoen aan de keurmerkeisen voor reactietermijnen. Daarnaast hebben Agis en TakeCareNow! de naleving van de keurmerknormen, ook na een herkeuring, niet voldoende geborgd in hun kwaliteitsbeleid.

Agis en TakeCareNow! verliezen keurmerk

Verzekeraars met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren moeten aan zeventien normen voldoen. Een daarvan is dat zij tijdig reageren op een verzoek, klacht of claim van de klant. De verzekeraar moet bovendien in 90% van de gevallen zijn gepubliceerde reactietermijnen nakomen. Als dat niet lukt, hoort de verzekeraar tijdig een overschrijdingsbericht naar de klant te sturen.
Onvoldoende
Achmea-dochter Agis en en haar jongerenlabel TakeCareNow! hebben dit in de afgelopen periode onvoldoende waargemaakt, volgens de Stichting. Stichtingsdirecteur Ron van Kesteren zegt te hopen dat Agis het Keurmerk over een jaar opnieuw aanvraagt.
Teleurstellend
Moedermaatschappij Achmea reageert bij monde van woordvoerder Marco Simmers, die zegt het "uitermate teleurstellend" te vinden dat Agis en Takecarenow! het keurmerk niet meer mogen voeren. "Door omstandigheden hebben beide labels in het eerste kwartaal van 2013 niet voldaan aan drie van de zeventien normen.  Inmiddels zijn er duidelijke verbeteringen doorgevoerd, zoals ook Stv-directeur Van Kesteren heeft geconstateerd. Helaas was dit nog onvoldoende om de keurmerken (alsnog) te behouden. Uit recent onderzoek blijkt gelukkig dat de klanten van beide labels onze dienstverlening positief beoordelen."
Regels
De regels schrijven voor dat beide labels het keurmerk nu (minimaal) één jaar niet mogen voeren. "Wij stellen alles in het werk om op korte termijn weer aan alle KKV-eisen te voldoen en de keurmerken t.z.t. te heroveren. Achmea heeft wat KKV betreft een naam hoog te houden."
Na het verlies van deze twee keurmerken beschikt Achmea nog over negen keurmerken. Het concern vindt het goed dat de lat bij het KKV hoog ligt: "Dat zegt namelijk iets over de kwaliteit van het keurmerk. Het verwerven en behouden van het keurmerk mag immers geen kleinigheid zijn."

Reageer op dit artikel